Úřední deska - Stav k 19.09.2021 1 - 25 z 71  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Jiné instituce Nezařazené dokumenty Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Pod Jarovem 2035/26, Na Jarově 2037/22 dne 2.10.2021 UMCP3 347366/2021 Mercator, s.r.o., technik elektro, IČ:47053135,Vladimír Římal
vladimir.rimal@mercator.cz
Mercator, s.r.o., technik elektro, IČ:47053135,Vladimír Římal
vladimir.rimal@mercator.cz
17.09.2021 04.10.2021 Zizkov_vypinani_1.PDF (649.3 kB)
Jiné instituce Nezařazené dokumenty Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Na Jarově 2674/9, ul. Habrová 2705 dne 3.10.2021 UMCP3 347367/2021 MERCATOR, s.r.o., technik elektro, IČ:47053135,Vladimír Římal
vladimir.rimal@mercator.cz
MERCATOR, s.r.o., technik elektro, IČ:47053135,Vladimír Římal
vladimir.rimal@mercator.cz
17.09.2021 04.10.2021 vypinani_Zizkov_2.1.PDF (665.5 kB)
vypinani_Zizkov_2.0.PDF (634.0 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby 1610/V, Lucemburská 9, parc.č. 2559, 2558 - zahájeni ZSPD UMCP3 347628/2021 OV/1798/21/Char-z Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
17.09.2021 04.10.2021 21-1610-v-zahajeni_ZSPD-Lucemburska_9.pdf (540.2 kB)
Městská část Praha 3 Odbor živnostenský Veřejná vyhláška - žádost o prokázání práva k sídlu - STORENT s.r.o. UMCP3 345494/2021 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Úřední deska
130 85 Praha 3, Czech Republic
17.09.2021 03.10.2021 Verejna_vyhlaska_-_zadost_prokazani_sidla_-_STORENT_sro.pdf (410.3 kB)
Městská část Praha 3 Odbor vedlejší hospodářské činnosti - nebytové prostory VŘ č. 864, Žerotínova 66/1739, NP č. 102 UMCP3 344800/2021 OVHČ/2021/CAM Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
16.09.2021 18.10.2021 VR_c._864.pdf (468.1 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí o povolení kontejneru - ul. Žerotínova UMCP3 338306/2021 OD/1613/21/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, Czech Republic
15.09.2021 01.10.2021 1613a-Zerotinova-R.pdf (599.0 kB)
1613-graficka_priloha.pdf (97.0 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy rozhodnutí + opatření obecné povahy - povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 340279/2021 OD/1642/21/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Praha 3 130 00 Praha 3 - Praha 3
15.09.2021 01.10.2021 1642_21_borivojova_opatreni_anonymizovany.pdf (281.2 kB)
1642_21_mapa.pdf (232.0 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby Vinohradská 114,116, Libická 10 č.p. 1755, 1756, 2404 - V, rozhodnutí, společné povolení UMCP3 309397/2021 OV/533/21/Char Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
15.09.2021 04.10.2021 21--v-rozhodnuti_spolecne_rizeni-Vinohradska_114_116_Libicka_10.pdf (1.2 MB)
Exekutorské úřady Dražby 220 EX 965/21-90-Žádost,88-Usn.nař.dražby nem. UMCP3 343448/2021 Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, Czech Republic
Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, Czech Republic
15.09.2021 01.11.2021 EX_965_21-88.pdf (874.5 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby Pospíšilova 5, nástavba vikýřů: zahájení UMCP3 343911/2021 OV/1590/21/Mk-z Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
15.09.2021 01.10.2021 21-1590_-_Pospisilova_5_nastavba_vikyru_UR_SP-zahajeni_.pdf (401.6 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy rozhodnutí + opatření - povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 335257/2021 OD/1625/21/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Praha 3 130 00 Praha 3 - Praha 3
13.09.2021 29.09.2021 1625_21_velehradska_opatreni_anonymizovany.pdf (281.7 kB)
1625_21_mapa.pdf (297.6 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy rozhodnutí + opatření - povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 335252/2021 OD/1572/21/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Praha 3 130 00 Praha 3 - Praha 3
13.09.2021 29.09.2021 1572_21_zerotinova_opatreni_anonymizovany.pdf (323.3 kB)
1572_mapa_nove.pdf (126.6 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Opatření obecné povahy povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 340078/2021 OD/1602/21/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, Czech Republic
13.09.2021 29.09.2021 1602-graficka_priloha.pdf (117.2 kB)
1602a-Ambrozova-UD.pdf (534.0 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí + OOP - Prokopova x Milíčova 472/29 UMCP3 337040/2021 OD/1591/21/Fe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
13.09.2021 29.09.2021 OOP_IVPRODSTAV_1591.pdf (483.9 kB)
grafika_1591.pdf (86.2 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí - výkopy - Čáslavská, Vinohradská UMCP3 338448/2021 OD/1545/21/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
13.09.2021 29.09.2021 21-1545a_-_OOP_-_Vinohradska_a_Caslavska_SUP-TECHNIK_.pdf (505.1 kB)
21-1545-GP.pdf (215.3 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby Slezská - Písecká, parc.č. 4304, k.ú. Vinohrady - zahájení prodloužení platnosti společného povolení UMCP3 340406/2021 OV/1796/21/Char-z Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
13.09.2021 29.09.2021 21-podzemni_kontejnery-zahajeni_-_Slezska_x_Pisecka.pdf (864.6 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy rozhodnutí - kontejner - Milíčova 472 UMCP3 340214/2021 OD/1617/21/Fe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
13.09.2021 29.09.2021 OOP_IVPRODSTAV_1617.pdf (484.5 kB)
grafika_1617.pdf (42.1 kB)
Jiné instituce Nezařazené dokumenty Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Libická 2271/4 dne 28.9. a 22.10.2021 UMCP3 338030/2021 F-ELEKTRO s.r.o., IČ:04136560
DS: 9vr425h, Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5
F-ELEKTRO s.r.o., IČ:04136560
DS: 9vr425h, Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5
10.09.2021 22.10.2021 OZNAMENI_O_PRERUSENI_DODAVKY_ELEKTRINY.pdf (385.9 kB)
OZNAMENI_O_PRERUSENI_DODAVKY_ELEKTRINY_II.pdf (385.6 kB)
Libicka_04-schema_site_NN1.pdf (395.8 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí - Zažít město jinak 2021 UMCP3 338352/2021 OD/1477/21/Se Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
10.09.2021 27.09.2021 21-1477a_-_vice_ulic_-_akce_Zazit_mesto_jinak_Automat_-.pdf (393.4 kB)
Graficka_priloha_-_Zazit_mesto_jinak_2021.pdf (1.3 MB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí o povolení zvl. užívání komunikace - Hollarovo náměstí UMCP3 336772/2021 OD/1459/21/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
09.09.2021 27.09.2021 21-1459a-_OOP_-_Vinohradska_a_Hollarovo_nam._-_v_ch_LOSKY_s.r.o._.pdf (501.3 kB)
21-1459-GP.pdf (232.4 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP MHMP 1279783/2021 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
08.09.2021 15.10.2021 Verejna_vyhlaska.pdf (291.0 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 28 MHMP 1284442/2021 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
08.09.2021 15.10.2021 vyhlaska.pdf (389.7 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP MHMP 1306166/2021 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
08.09.2021 15.10.2021 Vlna_04-COVID_vyhlaska_VP_bez_SEA.pdf (296.2 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP MHMP 1307644/2021 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
08.09.2021 15.10.2021 Vlna_16_-_COVID_vyhlaska_VP_bez_SEA.pdf (291.4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy rozhodnutí + opatření - povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 332375/2021 OD/1601/21/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Praha 3 130 00 Praha 3 - Praha 3
08.09.2021 24.09.2021 1601_21_radhostska_opatreni_anonymizovany.pdf (279.9 kB)
1601_21_mapa.pdf (209.2 kB)
 1 - 25 z 71