Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 369 ze dne 30.5. 2012

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 1698/3, nacházející se v budově č. p. 1698, Praha 3, Křišťanova 15, zapsané na LV č. 1636 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1300/18335 na společných částech budovy č. p. 1698 a příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1300/18335 na pozemku parc. č. 1668, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 1636 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem prohlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Žižkov,obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

č.j.: 402/2012

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 369

ze dne 30. 5. 2012

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 1698/3, nacházející se v budově č. p. 1698, Praha 3, Křišťanova 15, zapsané na LV č. 1636 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovištěPraha, pro k. ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickýmpodílem v rozsahu 1300/18335 na společných částech budovy č. p. 1698 a příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1300/18335 na pozemku parc. č. 1668, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 1636 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem prohlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Žižkov,obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části

I.     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části

schválit

prodej pronajaté bytové jednotky č. 1698/3, nacházející se v budově č.p. 1698, Praha 3, Křišťanova 15, zapsané na LV č. 1636 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1300/18335 na společných částech budovy č.p. 1698 a příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1300/18335 na pozemku parc.č. 1668, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 1636 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 1698/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1300/18335 na společných částech budovy čp. 1698 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 1668, vše k.ú. Žižkov

Jméno: 

Cena:    2 452 730,00 Kč

Uvedená cena bytové jednotky je maximální cena, která může být u bytové jednotky snížena v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3, schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 178 ze dne 20. 12. 2011.

II.    u k l á d á

1. T. Kalouskovi, zástupci starosty

1.1. předložit prodej pronajaté bytové jednotky ke schválení Zastupitelstvu

městské části

   Ing. Pavel  S l a d k o v s k ý   Ing. Vladislava  H u j o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části
Výpis všech článků

Další zprávy

Jilmova_MG_2755

Školáci z Prahy 3 zabodovali v dopravní soutěži

13. 06. 2012
Jilmova_MG_2755

Školáci z Prahy 3 zabodovali v dopravní soutěži

13. 06. 2012
Bez obrázku

Jesle budou v době prázdnin uzavřeny

14. 06. 2012
Další zprávy
Login