Aktuální výzvy na pronájem / prodej bytových prostor / prostor nesloužících k bydlení / ateliérů / garáží v majetku MČ Praha 3

Výběrová řízení

VŘ č. 691 nebytové prostory na Havlíčkově náměstí č. 11/746


Záměry pronájmu

Městská část Praha 3 oznamuje dle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.,o hl. městě Praze ve znění pozdějších předpisů tyto záměry pronájmu prostor nesloužících k bydlení, které Rada městské části svými usneseními doporučuje pronajmout konrétním nájemcům. Občané právo se k těmto záměrům vyjádřit a uplatnit své návrhy písemně na adresu: Městská část Praha 3 - Úřad městské části, Lipanská 9, Praha 3, odbor bytů a nebytových prostor, a to nejpozději do posledního dne zveřejnění.

Záměr pronájmu – prostory nesloužící k bydlení, Koněvova 81/1245, Praha 3, atelier č. 101, celkem 25,6 m2, paní Lence Dundrové