Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 3
vyhlašuje dne 4. 10. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3

 • s místem výkonu práce Praha 3
 • v platové třídě 12, s datem nástupu 1. 1. 2018

Požadavky:

 • požadované vzdělání: minimálně SŠ vzdělání humanitního, ekonomického, právního apod. zaměření
 • požadovaná praxe: v sociální oblasti min. 4 roky, řídící praxe min. 3 roky
 • požadované znalosti: znalost zákona o sociálních službách, znalost financování sociálních služeb
 • další požadavky: psychická odolnost, časová flexibilita, bezúhonnost

Náležitostí přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis
 • motivační dopis
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • koncepce rozvoje příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3 v rozsahu max. 2 stránky A4

Přihlášky pouze písemnou formou s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 19. 10. 2017
na adresu:

 • Městská část Praha 3, Úřad městské části
  Oddělení personální práce a mezd
  Havlíčkovo nám. 9/700
  130 85 Praha 3

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3“
Nabídky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

Informace: Bc. Petra Nýčová, vedoucí oddělení personální práce a mezd
Telefon 222 116 235
e-mail: petran@praha3.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.