Volba prezidenta ČR proběhne 12. a 13. ledna 2018.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Občan městské části Praha 3 může požádat Úřad městské části Praha 3 o vydání voličského průkazu.

Podle § 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.

Voličské průkazy budou vydávány nejdříve dne 28. prosince 2017.

Volič si může zvolit, zda požaduje vystavení voličského průkazu pro 1. nebo 2. kolo prezidentských voleb, nebo pro kola obě.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je dostupný zde:  žádost o volčský průkaz_thumb

Volič může požádat o vydání voličského průkazu těmito způsoby:

1. osobně:

- sepsáním žádosti při osobní návštěvě na úřadu městské části Praha 3, Czech POINT;
- od 28. prosince 2017 do 10. ledna 2018 do 16:00 pro 1. kolo voleb,
- od 28. prosince 2017 do 24. ledna 2018 do 16:00 pro 2. kolo voleb,
bude voličský průkaz voličům vydáván na počkání na Czech POINT ÚMČ Praha 3.

Úřední hodiny Czech POINT (Lipanská 9, Praha 3)

pondělí a středa:

8.00 hod. - 12.00 hod., 13.00 hod. - 18.00 hod.

úterý a čtvrtek:

8.00 hod. - 12.00 hod., 13.00 hod. - 15.30 hod.

pátek:

8.00 hod. - 12.00 hod.

2. písemným podáním formou žádosti opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče doručeným nejpozději do 5. ledna 2018 pro 1. kolo voleb; nejpozději do 19. ledna 2018 pro 2. kolo voleb (na adresu: Podatelna ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00  Praha 3);

3. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím své datové schránky, doručeným nejpozději do 5. ledna 2018 pro 1. kolo voleb; nejpozději do 19. ledna 2018 pro 2. kolo voleb (ID datové schránky ÚMČ Praha 3 - eqkbt8g);

Při ztrátě nebo odcizení hlasovacího průkazu nelze vydat duplikát.

Poznámka:

Tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem se zajišťovacími prvky proti jejich zneužití, padělání a pozměnění. Je tištěn na speciálním papíru, jedinečném pro tiskopisy a doklady Ministerstva vnitra, opatřeným ochrannými prvky a zvoleným vodoznakem. Každý tiskopis je opatřen písmenem označujícím sérii a šestimístnou číslicí.

Každý jednotlivý tiskopis tak má své unikátní číslo umožňující evidenci tiskopisů voličských průkazů.

Podrobné informace o možnosti hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta republiky naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-hlasovat-na-volicsky-prukaz-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2018.aspx