jméno kontakt pozice
Mgr. Cirek Bohumil tel.: 222-116-247 e-mail: bohumilc@praha3.cz koordinátor veřejných zakázek
MgA. Čičo Zuzana tel.: e-mail: cico.kulifay@praha3.cz odborná asistentka
Mgr. Dolejšová Andrea tel.: 222-116-237 e-mail: andread@praha3.cz personalista
Bc. Hloušková Karolina tel.: 222-116-404 e-mail: karolinah@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Bc. Jančálek Milan tel.: 222-116-201 e-mail: milanj@praha3.cz vedoucí oddělení krizového řízení a informační služba
Jánová Zuzana tel.: 222-116-404 e-mail: zuzanaj@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Bc. Jelínková Lenka tel.: 222-116-236 e-mail: lenkaj@praha3.cz personalista
Mgr. Jůzová Michaela tel.: 222-116-276 e-mail: michaelaju@praha3.cz odborná asistentka
Kafuňková Michaela tel.: 222-116-261 e-mail: michaelaka@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Bc. Kakaščíková Jitka tel.: 222-116-220 e-mail: kakascikova.jitka@praha3.cz odborná asistentka
Bc. Klesáčková Michaela tel.: 222-116-324 e-mail: michaelakl@praha3.cz mzdový účetní, platový referent
Bc. Kosová Marcela tel.: 222-116-272 e-mail: marcelak@praha3.cz vedoucí oddělení sekretariát
Kropáčková Dagmar tel.: 222-116-264 e-mail: dagmarkro@praha3.cz asistentka
Kurovská Marie tel.: 222-116-203 e-mail: kurovska.marie@praha3.cz asistentka
Linhartová Lenka tel.: 222-116-274 e-mail: lenkal@praha3.cz asistentka
Bc. Nýčová Petra tel.: 222-116-235 e-mail: petran@praha3.cz vedoucí oddělení personální práce a mezd
Pinová Alena tel.: 222-116-200 e-mail: alenap@praha3.cz referent oddělení krizového řízení a informační služba
Mgr., Ing. Rusová Nikola tel.: 222-116-271 e-mail: nikolar@praha3.cz odborná asistentka
Mgr. Urbanová Stanislava tel.: 222-116-265 e-mail: stanislavau@praha3.cz odborná asistentka
JUDr. Vích Michael tel.: 222-116-274 e-mail: vich.michael@praha3.cz tajemník
Zaspalová Michaela tel.: 222-116-283 e-mail: zaspalova.michaela@praha3.cz mzdový účetní, platový referent