jméno kontakt pozice
Bc. Čeněk Petr tel.: 222-116-401 e-mail: cenek.petr@praha3.cz referent oddělení správního a poplatků
Černý Vlastimil tel.: 222-116-454 e-mail: vlastimilc@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Frázová Anna tel.: 222-518-116 e-mail: annaf@praha3.cz referent oddělení dopravy v klidu
Ing. Janoušková Taťána tel.: 222-116-761 e-mail: janouskova.tatana@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Jelínková Monika tel.: 222-116-760 e-mail: jelinkova.monika@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Bc. Kadeřábek Pavel tel.: 222-518-116 e-mail: kaderabek.pavel@praha3.cz referent oddělení dopravy v klidu
Ing. Kepka Milan tel.: 222-116-403 e-mail: milank@praha3.cz vedoucí odboru dopravy
Ing. Kučerová Barbora tel.: 222-116-405 e-mail: barboraku@praha3.cz referent odboru dopravy
Linhartová Petra tel.: 222-116-764 e-mail: linhartova.petra@praha3.cz vedoucí oddělení přestupkového řízení
Bc. Lochman Erik tel.: 222-116-482 e-mail: erikl@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Mrskoš Jiří tel.: 222-116-411 e-mail: mrskos.jiri@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Peleška Miroslav tel.: 222-116-762 e-mail: peleska.miroslav@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Petránek František tel.: 222-116-413 e-mail: frantisekpe@praha3.cz referent oddělení silničního úřadu
Plecitá Jana tel.: 222-116-406 e-mail: janap@praha3.cz referent oddělení správního a poplatků
Bc. Rejmonová Lada tel.: 222-116-763 e-mail: rejmonova.lada@praha3.cz referent oddělení přestupkového řízení
Sedlák Václav tel.: 222-116-412 e-mail: vaclavs@praha3.cz vedoucí oddělení silničního úřadu
Suchopárová Lenka tel.: 222-518-116 e-mail: suchoparova.lenka@praha3.cz referent oddělení dopravy v klidu
Tučková Jarmila tel.: 222-518-116 e-mail: jarmilat@praha3.cz referent oddělení dopravy v klidu
Vidnerová Jitka tel.: 222-518-116
tel.: 222-517-345 e-mail: jitkav@praha3.cz
vedoucí oddělení dopravy v klidu
Vopatová Stanislava tel.: 222-116-402 e-mail: stanislavav@praha3.cz vedoucí oddělení správního a poplatků