jméno kontakt pozice
Břichnáčová Dana tel.: 222-116-327 e-mail: danab@praha3.cz účetní
Danihelková Elena tel.: 222-116-323 e-mail: elenad@praha3.cz účetní
Dreveňáková Milena tel.: 222-116-320 e-mail: milenad@praha3.cz vedoucí oddělení účetnictví
Freyová Miroslava tel.: 222-116-322 e-mail: miroslavaf@praha3.cz účetní
Hovádková Lenka DiS. tel.: 222-116-329 e-mail: lenkaho@praha3.cz účetní
Ježková Jitka tel.: 222-116-346 e-mail: jitkaj@praha3.cz vedoucí oddělení rozpočtu
Kadlecová Věra tel.: 222-116-356 e-mail: verakad@praha3.cz účetní
Kohout Milan tel.: 222-116-530 e-mail: kohout.milan@praha3.cz pokladní
Loučková Andrea tel.: 222-116-316 e-mail: louckova.andrea@praha3.cz referent oddělení rozpočtu
Ing. Nitková Ivona tel.: 222-116-347 e-mail: nitkova.ivona@praha3.cz referent oddělení rozpočtu
Nováková Marcela tel.: 222-116-328 e-mail: marcelan@praha3.cz účetní
Oščipovská Jitka tel.: 222-116-333 e-mail: jitkao@praha3.cz vedoucí oddělení poplatků
Peprníčková Lenka tel.: 222-116-321 e-mail: lenkap@praha3.cz účetní
Pletková Jana DiS. tel.: 222-116-768 e-mail: pletkova.jana@praha3.cz referent oddělení poplatků
Ing. Poláková Hana tel.: 222-116-348 e-mail: polakova.hana@praha3.cz referent oddělení rozpočtu
Ing. Sajfrtová Lenka tel.: 222-116-340 e-mail: lenkas@praha3.cz vedoucí odboru ekonomického
Šafaříková Zdeňka tel.: 222-116-767 e-mail: safarikova.zdenka@praha3.cz referent oddělení poplatků
Špáková Věra tel.: 222-116-214 e-mail: verask@praha3.cz účetní, pokladní
Šrajerová Denisa tel.: 222-116-332 e-mail: denisas@praha3.cz referent oddělení poplatků
Urbánková Jitka tel.: 222-116-330 e-mail: jitkau@praha3.cz referent oddělení poplatků
Zelenková Štěpánka tel.: 222-116-343 e-mail: stepankaz@praha3.cz referent oddělení rozpočtu