jméno kontakt pozice
JUDr. Andělová Zdeňka tel.: 222-116-572 e-mail: zdenaa@praha3.cz právník specialista
Bc. Bartošová Eliška tel.: 222-116-288 e-mail: bartosova.eliska@praha3.cz referent oddělení privatizačního
RNDr. Benešová Magdaléna tel.: 222-116-574 e-mail: magdalenab@praha3.cz vedoucí odboru bytů a nebytových prostor
Červenková Ilona tel.: 222-116-289 e-mail: ilonac@praha3.cz referent oddělení privatizačního
Ing. Hájek Pavel tel.: 222-116-160 e-mail: hajek.pavel@praha3.cz vedoucí oddělení bytů a nebytových prostor
Kabeláčová Petra tel.: 222-116-556 e-mail: petrak@praha3.cz referent oddělení bytů a nebytových prostor
Kalužná Barbora tel.: 222-116-569 e-mail: barborak@praha3.cz referent oddělení bytů a nebytových prostor
Kristeriová Michaela tel.: 222-116-157 e-mail: kristeriova.michaela@praha3.cz referent oddělení bytů a nebytových prostor
Labáthová Jindřiška tel.: 222-116-212 e-mail: jindriskal@praha3.cz referent oddělení privatizačního
JUDr. Lamprechtová Lenka tel.: 222-116-571 e-mail: lenkala@praha3.cz vedoucí oddělení privatizačního
Mgr. Púčiková Michaela tel.: 222-116-568 e-mail: michaelapu@praha3.cz referent oddělení bytů a nebytových prostor
Riegerová Iva tel.: 222-116-573 e-mail: ivar@praha3.cz referent oddělení bytů a nebytových prostor
Stárková Alžběta tel.: 222-116-570 e-mail: starkova.alzbeta@praha3.cz referent oddělení bytů a nebytových prostor
Vášová Světlana tel.: 222-116-299 e-mail: svetlanav@praha3.cz referent oddělení privatizačního
Bc. Žáková Laura tel.: 222-116-554 e-mail: zakova.laura@praha3.cz referent oddělení bytů a nebytových prostor
Žďárská Marie tel.: 222-116-575 e-mail: mariez@praha3.cz referent oddělení bytů a nebytových prostor