jméno kontakt pozice
Mgr. Čekal Tomáš tel.: 222-116-701 e-mail: tomasc@praha3.cz vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace
Bc. Homola Lukáš tel.: 222-232-464 e-mail: lukash@praha3.cz referent oddělení Informační centrum
Mgr. Hošna Martin tel.: 222-116-216 e-mail: martinh@praha3.cz referent oddělení tradičních akcí a propagace
Joachimsthalová Zuzana tel.: 222-116-292 e-mail: joachimsthalova.z@praha3.cz referent oddělení tradičních akcí a propagace
Mgr. Luňáčková Michaela tel.: 222-116-273 e-mail: lunackova.michaela@praha3.cz vedoucí oddělení tradičních akcí a propagace
Ing. Nováková Eliška tel.: 222-232-464 e-mail: novakova.eliska@praha3.cz referent oddělení Informační centrum
Bc. Poláchová Michaela tel.: 222-116-702 e-mail: polachova.michaela@praha3.cz referent oddělení tradičních akcí a propagace
Saidová Jiřina tel.: 222-116-703 e-mail: jirinasa@praha3.cz referent oddělení tradičních akcí a propagace
Ing. Slezáková Eva tel.: 222-232-464 e-mail: evasl@praha3.cz vedoucí oddělení Informační centrum
Mgr. Šmída Pavel tel.: 222-116-242 e-mail: smida.pavel@praha3.cz referent oddělení tradičních akcí a propagace
Ing. Vondrysková Dita tel.: 222-232-464 e-mail: ditav@praha3.cz referent oddělení Informační centrum