jméno kontakt pozice
Břicháčová Naděžda tel.: 222-116-298 e-mail: nadezdab@praha3.cz referent oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Findeisová Iveta tel.: 222-116-290 e-mail: ivetaf@praha3.cz vedoucí oddělení evidence majetku
Hanyšová Miroslava tel.: 222-116-373 e-mail: miroslavah@praha3.cz referent oddělení evidence majetku
Hozáková Zdeňka tel.: 222-116-336 e-mail: hozakova.zdenka@praha3.cz referent oddělení evidence majetku
Jiranová Alena tel.: 222-116-208 e-mail: alenaj@praha3.cz referent oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Bc. Navrátilová Růžena tel.: 222-116-287 e-mail: navratilova.ruzena@praha3.cz vedoucí oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Ing. Šafránková Zuzana tel.: 222-116-341 e-mail: zuzanasa@praha3.cz referent oddělení nakládání s nemovitým majetkem
Toningerová Tereza tel.: 222-116-156 e-mail: toningerova.tereza@praha3.cz referent oddělení evidence majetku
Bc. Vlasáková Iveta tel.: 222-116-207 e-mail: ivetav@praha3.cz vedoucí odboru majetku