jméno kontakt pozice
RNDr. Bosáková Jana tel.: 222-116-241 e-mail: janabo@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a komunikací
Ing. Březina Roman tel.: 222-116-479 e-mail: brezina.roman@praha3.cz vedoucí oddělení správy zeleně a komunikací
Ing. Caldrová Jana tel.: 222-116-390 e-mail: janac@praha3.cz vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Ing. Heřmánková Barbora tel.: 222-116-240 e-mail: barborah@praha3.cz vedoucí oddělení životního prostředí
Hlavatý Miroslav tel.: 222-116-383 e-mail: miroslavh@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a komunikací
Horvát Milan tel.: 222-116-291 e-mail: horvat.milan@praha3.cz kontaktní pracovník veřejné služby
Ing. Kotenová Martina tel.: 222-116-250 e-mail: kotenova.martina@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Kultová Zdeňka tel.: 222-116-387 e-mail: kultova.zdenka@praha3.cz referent odboru ochrany životního prostředí
Ing. Něničková Marcela tel.: 222-116-365 e-mail: nenickova.marcela@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a komunikací
Ing. Nigrinová Petra tel.: 222-116-300 e-mail: petrani@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a komunikací
Bc. Ouředníková Lucie tel.: 222-116-435 e-mail: lucieo@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Ing. Šenková Barbora tel.: 222-116-366 e-mail: barboras@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Ing. Vališová Jarmila tel.: 222-116-361 e-mail: jarmilav@praha3.cz referent oddělení životního prostředí
Vaňová Kamila tel.: 222-116-370 e-mail: vanova.kamila@praha3.cz referent oddělení správy zeleně a komunikací
Vítková Hana tel.: 222-116-301 e-mail: vitkova.hana@praha3.cz ekonom