jméno kontakt pozice
Mgr. Gotmanovová Alena tel.: 222-116-335 e-mail: alenag@praha3.cz vedoucí oddělení dotací a neziskového sektoru
Ing. Hausner Milan tel.: 222-116-509 e-mail: hausner.milan@praha3.cz vedoucí oddělení školství
Poláková Marcela tel.: 222-116-209 e-mail: marcelap@praha3.cz referent oddělení školství
Ing. Rynešová Dana tel.: 222-116-345 e-mail: rynesova.dana@praha3.cz referent oddělení školství
Bc. Satrapová Iva tel.: 222-116-514 e-mail: satrapova.iva@praha3.cz referent oddělení dotací a neziskového sektoru
Mgr. Strosserová Alena tel.: 222-116-344 e-mail: alenas@praha3.cz referent oddělení školství
Mgr. Vargová Jana tel.: 222-116-357 e-mail: janav@praha3.cz vedoucí odboru školství
Vojtěch Pavel tel.: 222-116-326 e-mail: vojtech.pavel@praha3.cz referent oddělení dotací a neziskového sektoru