jméno kontakt pozice
Mgr. Beran Vladimír tel.: 222-116-488 e-mail: vladimirb@praha3.cz vedoucí odboru sociálních věcí
Blažejová Helena tel.: 222-116-462 e-mail: blazejova.helena@praha3.cz referent odboru sociáních věcí
Mgr. Brokešová Pavla tel.: 222-116-440 e-mail: brokesova.pavla@praha3.cz sociální pracovník NRP
Bc. Celundová Monika DiS. tel.: 222-116-532 e-mail: monikac@praha3.cz sociální pracovník
Černá Ladislava DiS. tel.: 222-116-433 e-mail: ladislavac@praha3.cz sociální pracovník
Mgr. Glembová Iveta tel.: 222-116-483 e-mail: ivetag@praha3.cz sociální pracovník
Mgr. Grofová Renata tel.: 222-116-526 e-mail: renatag@praha3.cz kurátor mládeže
Mgr. Holosková Olga tel.: 222-116-430 e-mail: holoskova.olga@praha3.cz veřejný opatrovník
Bc. Hošková Zdeňka tel.: 222-116-451 e-mail: zdenkah@praha3.cz vedoucí oddělení sociální práce
Hrubá Miluše DiS. tel.: 222-116-443 e-mail: miluseh@praha3.cz sociální pracovník
Krosnářová Lucie DiS. tel.: 222-116-492 e-mail: luciek@praha3.cz sociální kurátor
Mgr. Lehkoživ Radek tel.: 222-116-464 e-mail: radekl@praha3.cz veřejný opatrovník
Bc. Maršálková Lidmila tel.: 222-116-529 e-mail: lidmilam@praha3.cz sociální pracovník
Mgr. Míková Michaela tel.: 222-116-484 e-mail: michaelam@praha3.cz sociální pracovník
Minhová Martina tel.: 222-116-485 e-mail: martinam@praha3.cz vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
Mgr. Mužíková Michaela DiS. tel.: 222-116-459 e-mail: michaelamu@praha3.cz sociální pracovník NRP
Mgr. Nohavová Edita tel.: 222-116-489 e-mail: nohavova.edita@praha3.cz sociální pracovník
Pachlová Alena DiS. tel.: 222-116-547 e-mail: pachlova.alena@praha3.cz sociální pracovník NRP
Pipková Jiřina tel.: 222-116-519 e-mail: jirinapi@praha3.cz sociální pracovník
Mgr. Pléha Jaromír tel.: 222-116-445 e-mail: jaromirp@praha3.cz kurátor mládeže
Mgr. Prokopová Klára tel.: 222-116-480 e-mail: klarap@praha3.cz vedoucí oddělení prevence a metodické podpory
Sálová Anna tel.: 222-116-457 e-mail: annasa@praha3.cz ekonom
Slezáková Dominika DiS. tel.: 222-116-597 e-mail: dominikas@praha3.cz sociální pracovník
Šulcová Adéla DiS. tel.: 222-116-409 e-mail: sulcova.adela@praha3.cz sociální pracovník
Švestková Milana tel.: 222-116-539 e-mail: milanas@praha3.cz sociální pracovník
Teplá Irena tel.: 222-116-431 e-mail: irenat@praha3.cz sociální pracovník
Bc. Tůmová Kateřina tel.: 222-116-481
tel.: 777-477-684 e-mail: katerinal@praha3.cz
sociální pracovník
Mgr. Vaculíková Lada tel.: 222-116-547 e-mail: vaculikova.lada@praha3.cz sociální pracovník NRP
Bc. Vejmělková Martina tel.: 222-116-438 e-mail: martinav@praha3.cz sociální pracovník
Bc. Vlková Michaela tel.: 222-116-441 e-mail: michaelavl@praha3.cz kurátor mládeže
Mgr. Zemanová Klára tel.: 222-116-493 e-mail: zemanova.klara@praha3.cz sociální kurátor