jméno kontakt pozice
Dalešická Jindřiška tel.: 222-116-561 e-mail: jindriskad@praha3.cz referent odboru výstavby
Fajfrová Jana tel.: 222-116-552 e-mail: janafa@praha3.cz referent oddělení územního rozhodování
Ing. arch. Herrndorff Helena tel.: 222-116-566 e-mail: herrndorff.helena@praha3.cz referent oddělení územního rozhodování
Ing. Charvátová Zuzana tel.: 222-116-555 e-mail: zuzanach@praha3.cz referent oddělení stavebního
Ing.arch. Janoušek Karel tel.: 222-116-567 e-mail: karelj@praha3.cz referent oddělení stavebního
Kirchnerová Dagmar tel.: 222-116-577 e-mail: dagmark@praha3.cz referent oddělení stavebního
Ing. Kozáková Jana tel.: 222-116-563 e-mail: janako@praha3.cz vedoucí oddělení stavebního
Krausová Helena tel.: 222-116-562 e-mail: helenak@praha3.cz referent oddělení právního
JUDr. Křížek Antonín tel.: 222-116-505 e-mail: antonink@praha3.cz vedoucí oddělení právního
Mgr. Kurzweil Jiří tel.: 222-116-564 e-mail: jirik@praha3.cz referent oddělení stavebního
Ing. Kvapilová Věra tel.: 222-116-410 e-mail: verak@praha3.cz vedoucí oddělení územního rozhodování
Mach Jaroslav tel.: 222-116-579 e-mail: mach.jaroslav@praha3.cz referent oddělení právního
Ing. Myšková Jana tel.: 222-116-566 e-mail: janam@praha3.cz referent oddělení územního rozhodování
Ing. Papež Ladislav tel.: 222-116-557 e-mail: ladislavp@praha3.cz referent oddělení právního
Podešvová Dana tel.: 222-116-565 e-mail: podesvova.dana@praha3.cz referent oddělení územního rozhodování
Poláková Kateřina DiS. tel.: 222-116-561 e-mail: polakova.katerina@praha3.cz referent odboru výstavby
Prokopová Eva tel.: 222-116-553 e-mail: prokopova.eva@praha3.cz referent oddělení stavebního
Ing. Rodová Marcela tel.: 222-116-507 e-mail: rodova.marcela@praha3.cz referent oddělení stavebního
Šenkýřová Eva tel.: 222-116-505 e-mail: evas@praha3.cz referent oddělení právního
Ing. Tětek Václav tel.: 222-116-559 e-mail: vaclavt@praha3.cz vedoucí odboru výstavby