jméno kontakt pozice
Ing. Bukovská Veronika tel.: 222-116-395 e-mail: veronikab@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Dostálková Jolana DiS. tel.: 222-116-423 e-mail: dostalkova.jolana@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Dvořáková Stanislava tel.: 222-116-422 e-mail: stanislavad@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Hofmanová Marta tel.: 222-116-414 e-mail: martah@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Chvojková Jana tel.: 222-116-426 e-mail: janach@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Janečková Irena tel.: 222-116-315 e-mail: irenaj@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Kalašová Alena tel.: 222-116-418 e-mail: kalasova.alena@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Machalická Pavla tel.: 222-116-417 e-mail: pavlam@praha3.cz vedoucí oddělení správního a živnostenského rejstříku
Majerová Ivana tel.: 222-116-427 e-mail: ivanam@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Nedvědová Jaroslava tel.: 222-116-416 e-mail: jaroslavan@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku
Bc. Šáfr Radek tel.: 222-116-419 e-mail: radeks@praha3.cz vedoucí odboru živnostenského
Šulcová Zita tel.: 222-116-396 e-mail: zitasu@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Mgr. Švecová Ľubica tel.: 222-116-428 e-mail: svecova.lubica@praha3.cz referent oddělení kontrolního
Ing. Vlachová Petra tel.: 222-116-424 e-mail: petravl@praha3.cz vedoucí oddělení kontrolního
Žáková Eva tel.: 222-116-415 e-mail: evaz@praha3.cz referent oddělení správního a živnostenského rejstříku