jméno kontakt pozice
Čápová Alena tel.: 222-116-239 e-mail: alenac@praha3.cz telefonista
Bc. Čižinský Ondřej tel.: 222-116-338 e-mail: ondrejc@praha3.cz referent oddělení správy úřadu, řidič
Dobiáš Petr tel.: 222-116-790 e-mail: dobias.petr@praha3.cz referent oddělení technického
Hájek Jan tel.: 222-116-249 e-mail: hajek.jan@praha3.cz údržbář
Janečková Radmila tel.: 222-116-381 e-mail: radmilaj@praha3.cz referent oddělení technického
Jureček Josef tel.: 222-116-215 e-mail: josefj@praha3.cz referent oddělení technického
Ing. Kadlec Martin tel.: 222-116-385 e-mail: martink@praha3.cz vedoucí odboru technické správy majetku a investic
Kozár Milan tel.: 222-116-382 e-mail: kozar.milan@praha3.cz referent oddělení technického
Lancová Jana tel.: 222-116-239 e-mail: lancova.jana@praha3.cz telefonista
Ing. Louša Jiří tel.: 222-116-790 e-mail: 24136@praha3.cz referent oddělení technického
Marholdová Dana tel.: 222-116-386 e-mail: danama@praha3.cz vedoucí oddělení technického
Ing. Pokorná Terezie tel.: 222-116-496 e-mail: tereziep@praha3.cz referent odboru technické správy majetku a investic
Říhová Dagmar tel.: 222-116-229 e-mail: dagmarr@praha3.cz rozmnožovač
Směšný Petr tel.: 222-116-447 e-mail: petrs@praha3.cz údržbář
Stehlíková Jana tel.: 222-116-384 e-mail: janast@praha3.cz ekonom
Šimonová Jana tel.: 222-116-253 e-mail: janasi@praha3.cz technickohospodářský referent
Šlefr Jiří tel.: 222-116-495 e-mail: jirisl@praha3.cz řidič
Truhlář Jaroslav tel.: 222-116-309 e-mail: jaroslavt@praha3.cz refrent oddělení technického
Uhlschmidová Lucie tel.: 222-116-388 e-mail: lucieu@praha3.cz ekonom
Zmrzlý Jiří tel.: 222-116-495 e-mail: 60087@praha3.cz řidič
Mgr. Zrzavý Jakub tel.: 222-116-285 e-mail: jakubz@praha3.cz vedoucí oddělení správy úřadu