Privatizace bytového fondu

Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: RNDr. Jan Materna, Ph.D., zástupce starostky

Kompetentní komise RMČ: Komise pro majetek

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor bytů a nebytových prostor