Městská část Praha 3 pořádá dvakrát do roka oslavy jubilejních svateb - zlatých, smaragdových, diamantových a kamenných (50, 55, 60 a 65 let trvání manželského svazku).

Vyřizuje

Odbor kultury

(k rukám Jany Křivonoskové), Lipanská 14, 130 00, Praha 3
tel:  222 116 349, e-mail:
janakr@praha3.cz (Jana Křivonosková)

Co je potřeba

Pokud i vy slavíte takové jubileum a máte trvalý pobyt na území Městské části Praha 3, ozvěte se prosím na výše uvedené kontakty, kde se domluvíte na podrobnostech.

Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se nevybírá.