Vyřizuje:


Občané mají možnost podat žádosti o OPCP na kterémkoli jiném úřadu s rozšířenou působností (např. Praha 1 – Praha 22). 

Veškeré aktuální informace získáte na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

 

Důležité upozornění: z technických důvodů bude ve čtvrtek 28. 12. 2017 a v pátek 29. 12. 2017 uzavřeno oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel OOS pro veřejnost. Ostatní dny zůstávají úřední hodiny pro veřejnost beze změn. Děkujeme Vám za pochopení.

Úřední hodiny
pondělí
8.00–18.00 hod.
úterý
8.00–15.00 hod.
středa
8.00–18.00 hod.
čtvrtek
8.00–15.00 hod.
pátek
8.00–12.00 hod.

On-line rezervační systém

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., O SPRÍVNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600 Kč
občanům mladším 15 let 100 Kč
vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat ve zkrácené lhůtě 4 000 Kč
občanům mladším 15 let 2 000 Kč
převzetí cestovního pasu u úřadu, který občan uvedl v žádosti (V současné době není možné z technických důvodů způsobených
na straně Ministerstva vnitra ČR převzít doklad u úřadu, který žadatel uvedl v žádosti).
100 Kč