Vyřizuje:


Občané mají možnost podat žádosti o OPCP na kterémkoli jiném úřadu s rozšířenou působností (např. Praha 1 – Praha 22). 

Veškeré aktuální informace získáte na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.
http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

změny ve vydáváni CP od 1/7/2018Důležité změny ve vydávání cestoovních pasů platných od 1. 7. 2018 naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

http://www.mvcr.cz/soubor/letak-zmeny-ve-vydavani-cestovnich-pasu-od-1-cervence-2018-pdf.aspx


Důležité upozornění: z technických důvodů bude ve čtvrtek 27. 12. 2018 od 12:00 hodin až do pondělí 31. 12. 2018 uzavřeno oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel pro veřejnost. V ostatní dny zůstávají úřední hodiny pro veřejnost beze změn. Děkujeme Vám za pochopení.

Úřední hodiny
Odbor občansko správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a provoz zelené linky 800 879 404
pondělí
8.00–18.00
úterý
8.00–15.00
středa
8.00–18.00
čtvrtek
8.00–15.00
pátek
8.00–12.00

On-line rezervační systém

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., O SPRÍVNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600 Kč
občanům mladším 15 let 100 Kč
vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat ve zkrácené lhůtě 4 000 Kč
občanům mladším 15 let 2 000 Kč
převzetí cestovního pasu u úřadu, který občan uvedl v žádosti (V současné době není možné z technických důvodů způsobených
na straně Ministerstva vnitra ČR převzít doklad u úřadu, který žadatel uvedl v žádosti).
100 Kč