Vyřizuje:


Občané mají možnost podat žádosti o OPCP na kterémkoli jiném úřadu s rozšířenou působností (např. Praha 1 – Praha 22). 

Veškeré aktuální informace získáte na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.
http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

Úřední hodiny
pondělí
8.00–18.00 hod.
úterý
8.00–15.00 hod.
středa
8.00–18.00 hod.
čtvrtek
8.00–15.00 hod.
pátek
8.00–12.00 hod.

On-line rezervační systém

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., O SPRÍVNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600 Kč
občanům mladším 15 let 100 Kč
vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat ve zkrácené lhůtě 4 000 Kč
občanům mladším 15 let 2 000 Kč
převzetí cestovního pasu u úřadu, který občan uvedl v žádosti (V současné době není možné z technických důvodů způsobených
na straně Ministerstva vnitra ČR převzít doklad u úřadu, který žadatel uvedl v žádosti).
100 Kč