Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 3, Zastupitelstva hl. m. Prahy a jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR.

Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha 3

Výsledky voleb – Obec Praha 3 – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy

celkem

zpr.

v %

35 1 52 52 100,00 51 746 22 254 43,01 22 185 713 378

Výsledky voleb – Obec Praha 3

Kandidátní listina

Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
číslo název abs. v %
6 Pro Prahu 3-ODS,KDU-ČSL, Svob. 158 181 22,17 35 713 378,00 22,17 10
9 TOP 09 a Starostové (STAN) 150 402 21,08 35 713 378,00 21,08 9
8 Česká pirátská strana 132 774 18,61 34 692 995,77 19,15 8
4 ANO 2011 89 312 12,52 35 713 378,00 12,51 5
7 Zelení a nezávislí 57 929 8,12 35 713 378,00 8,12 3
3 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 28 012 3,93 35 713 378,00 3,92 0
2 Komunistická str.Čech a Moravy 24 829 3,48 35 713 378,00 3,48 0
12 Česká str.sociálně demokrat. 24 299 3,41 35 713 378,00 3,40 0
1 Volba pro město - NK 24 260 3,40 35 713 378,00 3,40 0
11 STAROSTOVÉ PRO PRAHU 21 114 2,96 35 713 378,00 2,95 0
5 Dělnic.str.sociální spravedl. 2 178 0,31 35 713 378,00 0,30 0
10 Unie H.A.V.E.L.17 88 0,01 1 20 382,22 0,43 0

Zdroj:www.volby.cz

Seznam nově zvolených členů Zastupitelstva městské části  Praha 3 naleznete zde.


Výsledky voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy naleznete zde.


Výsledky hlasování voleb do Senátu Parlamentu ČR:

Obvod: 26 – Praha 2

Výsledky hlasování – Obvod 26 – Praha 2 – souhrnné informace

 

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
  počet zprac v %
1, kolo 92 92 100,00 80 253 34 888 43,47 34 548 33 844 97,96
2- kolo 92 92 100,00 80 146 14 988 18,70 14 984 14 925 99,61

Výsledky hlasování – Obvod 26 – Praha 2

Kandidát

Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
+2 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. MHS MHS MHS 15 045 11 903 44,45 79,75
+1 Michálek Libor Mgr. MPA Piráti+VIZE Piráti BEZPP 5 272 3 022 15,57 20,24
7 Kratina Vladimír ODS ODS BEZPP 3 964 X 11,71 X
6 Kerekeš Roman MUDr. ANO ANO ANO 2 911 X 8,60 X
3 Jakl Ladislav SPD SPD BEZPP 2 159 X 6,37 X
5 Gabal Ivan PhDr. Zelení Zelení BEZPP 1 818 X 5,37 X
8 Hujová Vladislava Ing. HPP HPP BEZPP 1 502 X 4,43 X
9 Roškot Vladimír Ing. KSČM KSČM KSČM 939 X 2,77 X
4 Srb Václav 234 X 0,69 X

zdroj: www.volby.cz

oznámení volby podzim 2018

Zájemci o práci v okrskových volebních komisích

Zájemci o práci v okrskových volebních komisích se mohou hlásit Kateřině Šulcové, tel. 222 116 758, e-mail: sulcova.katerina@praha3.cz.

Právo volit ve volbách do zastupitelstev obcí

Kromě státních občanů ČR mají právo volit do zastupitelstev obcí také státní občané ostatních členských států Evropské unie, kteří alespoň ve 2. den voleb dosáhnou věku 18 let a jsou v příslušné obci (městské části) přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu; komunálních voleb se mohou zúčastnit, pokud ve lhůtě do 3. 10. 2018 do 16:00 hodin podají žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů u příslušného obecního úřadu v místě, kde jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu (vzor žádosti je ke stažení níže na stránce). Pokud státní občan jiného státu EU tuto žádost nepodá, nemůže se hlasování v těchto volbách zúčastnit. U Úřadu městské části Praha 3 lze žádost podat u odboru organizačního, Kristýna Adamíčková, tel. 222 116 221, e-mail: kristynaa@praha3.cz.

Úřad městské části Praha 3 eviduje podání kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 3 dne 5. a 6. října 2018 níže uvedených volebních stran:

 • ANO 2011
 • Česká pirátská strana
 • Česká strana sociálně demokratická
 • Dělnická strana sociální spravedlnosti
 • Koalice pro Prahu 3 - ODS, KDU-ČSL, Svobodní
 • Komunistická strana Čech a Moravy
 • STAROSTOVÉ PRO PRAHU
 • Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
 • TOP 09 a Starostové (STAN) s podporou Žižkov (nejen) sobě
 • Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017
 • Volba pro město - Nezávislí kandidáti
 • Zelení a nezávislí

Další důležité informace k volbám naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.