vedoucí oddělení: Ing. Petra Vlachová

tel. 222 116 424
e-mail petravl@praha3.cz

 

Provádí kontrolní činnost v rozsahu stanoveném zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zák.č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád).


Mgr. Kateřina Brožková
referentka

tel. 222 116 428
e-mail katerinab@praha3.cz

Ing. Veronika Bukovská
referentka

tel. 222 116 395
e-mail veronikab@praha3.cz

Jana Chvojková
referentka

tel. 222 116 426
e-mail janach@praha3.cz

Ivana Majerová
referentka

tel. 222 116 427
e-mail ivanam@praha3.cz

Zita Šulcová
referentka

tel. 222 116 396
e-mail zitasu@praha3.cz