edoucí oddělení: Ing. Anna Součková

tel. 222 116 553
e-mail annas@praha3.cz

Jana Fajfrová
referentka

tel. 222 116 552
e-mail janafa@praha3.cz

Ing. Jana Myšková
referentka

tel. 222 116 566
e-mail janam@praha3.cz

Ing. arch. Jiřina Savová
referentka

tel. 222 116 565
e-mail jirinas@praha3.cz