Adresa odboru: Seifertova 51, 130 59 Praha 3

vedoucí odboru: Ing. Václav Tětek

tel. 222 116 559
fax 222 540 884
e-mail vaclavt@praha3.cz

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 3 je příslušným stavebním úřadem podle § 13, odst. 1, písm. b), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy.

Pro městskou část Praha 3 zajišťuje výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Dále plní úlohu speciálního stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích.

Související formuláře ke stažení zde:


Jindřiška Dalešická
sekretariát

tel. 222 116 561
fax 222 116 512
e-mail jindriskad@praha3.cz