infocentrum@praha3.cz

vedoucí oddělení: Eva Slezáková

tel. 222 232 464
e-mail evasl@praha3.cz

Lukáš Homola

tel. 222 232 464
e-mail lukash@praha3.cz

  • odpovídá za provoz informačního centra MČ P3
  • poskytuje bezplatné informační a poradenské služby obyvatelům MČ P3, Prahy a jejím návštěvníkům minimálně v jednom světovém jazyce
  • zprostředkovává bezplatné právní a sociální poradenství
  • poskytuje formuláře a žádosti související s agendou MČ P3, včetně rezervace termínu na příslušném odboru ÚMČ
  • poskytuje informační a propagační materiály o činnosti radnice, o akcích pořádaných MČ P3 a další brožury a informační materiály
  • organizuje semináře, besedy, workshopy na vybraná témata reflektující aktuální situaci a zájem obyvatel MČ P3
  • organizuje prezentace a výstavy
  • prodává vydané publikace MČ P3, reklamní a propagační předměty