adresa: Havlíčkovo náměstí 9

Vedoucí oddělení: Mgr. Jakub Zrzavý

tel. 222 116 285
e-mail jakubz@praha3.cz

Alena Čápová
ústředna

tel. 222 116 101, 222 116 239

Jana Švamberová
ústředna

tel. 222 116 101, 222 116 239

Karel Horváth
veřejná služba

tel. 222 116 291
e-mail karelh@praha3.cz

Zdeněk Štěpánek
veřejná služba

tel. 222 116 291
e-mail zdeneks@praha3.cz

Petr Směšný
ridič

tel. 222 116 447

Dagmar Říhová
rozmnožovna

tel. 222 116 229

Jiří Šlefr

tel. 222 116 495
e-mail jirisl@praha3.cz

Jana Šimonová

tel. 222 116 253
e-mail janasi@praha3.cz