Adresa odboru: Havlíčkovo náměstí 9

vedoucí odboru: Ing. Martin Kadlec

tel. 222 116 385
fax: 222 116 388
e-mail martink@praha3.cz

Odbor technické správy majetku a investic je výkonným orgánem Rady městské části pro realizaci investic u nemovitostí, které jsou svěřeny Městské části Praha 3, včetně bytových domů a některých nebytových objektů, pro technickou správu školských zařízení, jeslí a některých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3


Jana Stehlíková
referentka

tel. 222 116 384
e-mail janast@praha3.cz

Terezie Pokorná
referentka

tel. 222 116 496
e-mail tereziep@praha3.cz

Lucie Uhlschmidová
referentka

tel. 222 116 388
e-mail lucieu@praha3.cz

Jan Hájek
referent

tel.

605 115 466

e-mail hajek.jan@praha3.cz

Jana Lencová
telefonistka

e-mail lencova.jana@praha3.cz