vedoucí oddělení: JUDr. Pavla Černoušková

tel. 222 116 222
e-mail pavlac@praha3.cz

Hana Bursíková
referentka

tel. 222 116 227
e-mail hanab@praha3.cz

Mgr. Štěpánka Šulcová
referentka

tel. 222 116 226
e-mail stepankas@praha3.cz
  • komplexní příprava a vyhotovení materiálů pro jednání Rady městské části a Zastupitelstva městské části
  • sestavuje pořady jednání, provádí zápisy, evidence materiálů projednávaných Radou a Zastupitelstvem městské části
  • eviduje složení komisí Rady městské části a výborů Zastupitelstva městské části
  • agenda evidence smluv uzavíraných Městskou částí, zabezpečování ověřovacích doložek

Kateřina Šulcová
referentka

tel. 222 116 758
e-mail sulcova.katerina@praha3.cz

Markéta Koutecká
referentka

tel. 222 116 222
e-mail koutecka.marketa@praha3.cz