Adresa: Lipanská 429/7

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru

tel. 222 116 313
e-mail jonasm@praha3.cz

Mgr. Kristýna Adamíčková
referentka

tel. 222 116 221
e-mail kristynaa@praha3.cz
  • zajišťování voleb do zastupitelských orgánů po organizační a technické stránce
  • poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Oddělení organizační

  • Zajišťuje komplexní podporu činnosti Rady a Zastupitelstva MČ; vede evidenci smluv; zajišťuje projektové řízení a strategické plánování.

Oddělení ověřování a CzechPOINT

  • Zajišťuje služby kontaktního místa CzechPOINT, vidimaci a legalizaci dokumentů.

Oddělení správy dokumentů

  • Komplexně zajišťuje služby podatelny, spisové služby a spisovny.