adresa: Olšanská 7

vedoucí oddělení: Ing. Roman Březina

tel. 222 116 479
e-mail brezina.roman@praha3.cz

Zajišťuje komplexní péči o veřejnou zeleň na pozemcích spravovaných městskou části Praha 3, včetně plánování a realizace obnovy a rozvoje zeleně. Součástí správy veřejné zeleně je údržba dětských hřišť a péče o nově vysazená stromořadí II. kategorie. Oddělení dále zajištuje kontrolu stanovišť kontejnerů tříděného odpadu včetně odvozu, kontrolu úklidu komunikací a agendu zvířat v rámci samosprávní činnosti městské části.