Vedoucí oddělení: Bc. Marcela Kosová

tel. 222 116 272
fax 222 781 339
e-mail marcelak@praha3.cz

Bc. Jitka Kakaščíková
asistentka

tel. 222 116 220
e-mail. kakascikova.jitka@praha3.cz

Dagmar Kropáčková
asistentka

tel. 222 116 276
e-mail dagmarkro@praha3.cz

Mgr. Michaela Jůzová
asistentka

tel. 222 116 264
e-mail michaelaju@praha3.cz

Mgr. Ing. Nikola Rusová
asistentka

tel. 222 116 271
e-mail nikolar@praha3.cz

Mgr. Stanislava Urbanová
asistentka

tel. 222 116 265
e-mail stanislavau@praha3.cz

Marie Kurovská
asistentka

tel. 222 116 203
e-mail kurovska.marie@praha3.cz

Bronislav Poul
asistent

e-mail poul.bronislav@praha3.cz