Vedoucí oddělení: Bc. Marcela Kosová

tel. 222 116 272
fax 222 781 339
e-mail marcelak@praha3.cz

Bc. Jitka Kakaščíková
asistentka

tel. 222 116 220
e-mail. kakascikova.jitka@praha3.cz

Dagmar Kropáčková
asistentka

tel. 222 116 276
e-mail dagmarkro@praha3.cz

Mgr. Stanislava Urbanová
asistentka

tel. 222 116 265
e-mail stanislavau@praha3.cz

Ing. Hana Matoušová
asistentka

tel. 222 116 203
e-mail matousova.hana@praha3.cz