tajemník úřadu: Ing. Petr Fišer

tel. 222 116 274
e-mail petrf@praha3.cz

Lenka Linhartová
Sekretariát tajemníka úřadu

tel. 222 116 274
fax 222 116 266
e-mail lenkal@praha3.cz

Mgr. Bohumil Cirek
koordinátor veřejných zakázek

tel. 222 116 247
e-mail bohumilc@praha3.cz