Lipanská 11, 2. patro

vedoucí oddělení: Ing. Zuzana Drozdová

tel. 222 116 348
e-mail zuzanase@praha3.cz

Oddělení sestavuje rozpočet městské části Praha 3 a závěrečný účet městské části Praha 3, metodicky řídí, koordinuje a kontroluje rozpočtové hospodaření městské části Praha 3 a podřízených organizací, zabezpečuje hospodaření účelových fondů a zabezpečuje financování z účelových fondů.


Ing. Michaela Jakoubková
referentka

tel. 222 116 343
e-mail jakoubkova.michaela@praha3.cz


Andrea Loučková
referentka

tel. 222 116 316
e-mail louckova.andrea@praha3.cz

Karolína Vaňková
referentka

tel. 222 116 347
e-mail vankova.karolina@praha3.cz