Lipanská 11, 2. patro

vedoucí oddělení: Jitka Ježková

tel. 222 116 346
e-mail jitkaj@praha3.cz

Oddělení sestavuje rozpočet městské části Praha 3 a závěrečný účet městské části Praha 3, metodicky řídí, koordinuje a kontroluje rozpočtové hospodaření městské části Praha 3 a podřízených organizací, zabezpečuje hospodaření účelových fondů a zabezpečuje financování z účelových fondů.

Ing. Hana Poláková
referentka

tel. 222 116 348
e-mail polakova.hana@praha3.cz

Gabriela Vacková
referentka

tel. 222 116 347
e-mail vackova.gabriela@praha3.cz