vedoucí oddělení: Petra Linhartová

tel. 222 116 764
e-mail linhartova.petra@praha3.cz
  • v přenesené působnosti zajišťuje komplexní agendu řešení přestupků spáchaných porušením dopravní značky c. IP 12 a IP 13c výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území městské části Praha 3
  • spolupracuje s Městskou policií hl. m. Prahy při předávání oznámení o přestupcích a kompletaci podkladů potřebných k zahájení přestupkového řízení
  • zpracovává a odesílá výzvy k uhrazení určené částky dle § 125h zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a kontroluje uhrazení této částky
  • vede přestupkové řízení dle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • vede řízení o přestupku provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
  • případě odvolání do rozhodnutí, prošetřuje a doplňuje důkazy a předkládá odvolání MHMP

referenti:

Monika Jelínková

tel. 222 116 760
e-mail jelinkova.monika@praha3.cz

Ing. Taťána Janoušková

tel. 222 116 761
e-mail janouskova.tatana@praha3.cz

Miroslav Peleška

tel. 222 116 762
e-mail peleska.miroslav@praha3.cz