vedoucí oddělení: Petra Linhartová

tel. 222 116 402
e-mail linhartova.petra@praha3.cz

 

- v přenesené působnosti zajišťuje komplexní agendu řešení přestupků spáchaných porušením dopravní značky c. IP 12 a IP 13c výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území městské části Praha 3

- spolupracuje s Městskou policií hl. m. Prahy při předávání oznámení o přestupcích a kompletaci podkladů potřebných k zahájení přestupkového řízení

- zpracovává a odesílá výzvy k uhrazení určené částky dle § 125h zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a kontroluje uhrazení této částky

- vede přestupkové řízení dle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

- vede řízení o přestupku provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

- případě odvolání do rozhodnutí, prošetřuje a doplňuje důkazy a předkládá odvolání MHMP

referenti:

Monika Jelínková

tel. 222 116 760
e-mail jelinkova.monika@praha3.cz