Adresa oddělení: Lipanská 9

Ing. Pavel Hájek
vedoucí oddělení

tel. 222 116 160
e-mail hajek.pavel@praha3.cz

JUDr. Zdeňka Andělová

tel. 222 116 572
e-mail zdenaa@praha3.cz
 • Výpovědi nájmu bytů a nebytových prostor
 • Soudní spory z nájmu bytů a nebytových prostot
 • Zpracování právních podkladů pro činnost oddělení

Barbora Kalužná
referentka

tel. 222 116 569
e-mail barborak@praha3.cz
 • žádosti o nájem bytů

Iva Riegerová
referentka

tel. 222 116 573
e-mail ivar@praha3.cz
 • nájemní smlouvy v DPS

Alžběta Stárková              
referentka

tel. 222 116 157
e-mail starkova.alzbeta@praha3.cz
 • ústupové bydlení
 • přechody nájmu bytů

Petra Kabeláčová
referentka

tel. 222 116 556
e-mail petrak@praha3.cz
 • žádosti o nájem bytů

Marie Žďárská
referentka

tel. 222 116 575
e-mail mariez@praha3.cz
 • spisovna OBNP- byty

 • fotokopie dokladů ze spisovny OBNP- byty

 • zajištění exekuční vyklizení bytů a nebytových prostor nesloužící k bydlení – M.č. Praha 3

Mgr. Michalela Púčiková
referentka

tel. 222 116 568
e-mail

michaelapu@praha3.cz

 • Pronájem nebytových prostor nesloužících k bydlení – ordinace a ateliéry

Bc. Laura Žáková Musatovová
referentka

tel. 222 116 554
e-mail zakova.laura@praha3.cz
 • pronájem prostor nesloužících bydlení, garáží, garážových stání a parkovacích míst

Michaela Kristeriová
referentka

tel.  
e-mail kristeriova.michaela@praha3.cz