Odlehčovací služby jsou pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Pobyt je krátkodobý, na předem určenou dobu.

Ošetřovatelský domov Praha 3

Pod Lipami 2570/44
130 00 Praha 3

Telefon: 284 829 871
Email: zunovo@volny.cz
Webové stránky: www.domovwww.praha3.cz