trojka pro seniory - logo

vycházky pro seniory 1. pol 2018   řiřkovem s kvízem - 1. pol 2018

taneční odpoledne s Žižkovankou 2018 - duben Nordic walking 1V rámci projektu Trojka pro seniory připravila městská část Praha 3 program plavání, který startuje 19. 2. 2018.

Plavání určené pro seniory se bude zdarma konat ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka v těchto časech: senioři - Út, St, Čt - 12:00 - 12:45. trojka pro_seniory_vybranéC

Poukázky na Plavenky lze vyzvednout od 14. 2. 2018 v budově radnice na adrese Havlíčkovo nám. 700/9, v prvním patře, kancelář č. 116, a to v těchto hodinách: Po a St - 13:00 - 16:00, Út a Čt - 9:00 - 12:00.


PC kurzy zdarma pro seniory

Kurzy probíhají v 1. polovině roku 2018:

  • Práce s tabletemtablet pro seniory
  • Práce s operačním systémem Windows 10

Na kurzy je možné se hlásit prostřednictvím zápisu do archu na vrátnici školy na adrese:
Lupáčova 1/1200, Praha 3 nebo prostřednictvím kontaktní osoby Mgr. Petry Vaňkové
(e-mail: vankova@lupacovka.cz, tel.: 777 478 657).


Právní poradenství

Odbor sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3 nabízí seniorům z našeho obvodu možnost zprostředkovat bezplatné právní poradenství JUDr. Daniely Světlíkové, které probíhá na adrese Seifertova 559/51. Kontaktní osobou pro objednání je paní Irena Koberová, tel. 222 116 438.

Tísňová péče

Tísňová péče bude pro seniory a zdravotně handicapované dostupnější. Služba tísňová péče umožňuje seniorům a lidem se zdravotním omezením co nejdéle, kvalitně a bezpečně žít v jejich domácím prostředí. Městská část Praha 3 plánuje pořídit ve větším množství přístroje, jejichž prostřednictvím je uživatel připojen k systému tísňové péče 24 hodin denně. V bytě uživatele je nainstalována terminální stanice, která prostřednictvím telefonní linky zajišťuje spojení s centrálním dispečinkem. Pokud se senior či zdravotně postižený ocitne v nouzi, např. při náhlé nevolnosti, pádu či přepadení, má možnost se díky tlačítku, které nosí na krku nebo na ruce, okamžitě spojit s nonstop dispečinkem tísňové péče. Operátorky zajistí pomoc – zavolají rodinu, sousedy, záchranku, policii. Služba tak poskytuje pocit bezpečí nejen seniorům, ale i jejich rodinám, které vědí, že je o jejich blízké nepřetržitě postaráno. Vedle tísňové péče uživatelé z Prahy 3 budou moci využívat i zvýhodněného telefonního tarifu, samotný provoz služby si ale uživatel hradí sám. Měsíčně tato částka činí 400 korun a k jejímu uhrazení se obvykle používá příspěvek na péči. Zájemci o službu tísňové péče se mohou obracet na Oddělení sociální práce ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, Bc. Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451, e-mail: zdenkah@praha3.cz.


Seniorské dílny v divadle PONEC