Podzimní kolo křížovkářské ligy startuje

Letáček infoUnikátní soutěž o ceny určená obyvatelům Prahy 3 starším 60. let

Každý týden od 21. září do 23. listopadu 2017 nová křížovka. Je možné zapojit se i v průběhu soutěže, nejpozději však 16. 11. 2017.

Registrace křížovkářů:     

Informační centrum Praha 3, Milešovská 846/1, Praha 3. 
Každý čtvrtek od 9:00 do 16:00 hod.

Radnice MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3, kancelář č. 116, 1. poschodí
Každý čtvrtek od 11:00 do 14:00 hod.

Kulturní centrum VOZOVNA Praha 3, Za žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha Žižkov.
Každý čtvrtek od 13:00 do 16:00 hod.


Právní poradenství

Odbor sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3 nabízí seniorům z našeho obvodu možnost zprostředkovat bezplatné právní poradenství JUDr. Daniely Světlíkové, které probíhá na adrese Seifertova 559/51. Kontaktní osobou pro objednání je paní Irena Koberová, tel. 222 116 438.

Tísňová péče

Tísňová péče bude pro seniory a zdravotně handicapované dostupnější. Služba tísňová péče umožňuje seniorům a lidem se zdravotním omezením co nejdéle, kvalitně a bezpečně žít v jejich domácím prostředí. Městská část Praha 3 plánuje pořídit ve větším množství přístroje, jejichž prostřednictvím je uživatel připojen k systému tísňové péče 24 hodin denně. V bytě uživatele je nainstalována terminální stanice, která prostřednictvím telefonní linky zajišťuje spojení s centrálním dispečinkem. Pokud se senior či zdravotně postižený ocitne v nouzi, např. při náhlé nevolnosti, pádu či přepadení, má možnost se díky tlačítku, které nosí na krku nebo na ruce, okamžitě spojit s nonstop dispečinkem tísňové péče. Operátorky zajistí pomoc – zavolají rodinu, sousedy, záchranku, policii. Služba tak poskytuje pocit bezpečí nejen seniorům, ale i jejich rodinám, které vědí, že je o jejich blízké nepřetržitě postaráno. Vedle tísňové péče uživatelé z Prahy 3 budou moci využívat i zvýhodněného telefonního tarifu, samotný provoz služby si ale uživatel hradí sám. Měsíčně tato částka činí 400 korun a k jejímu uhrazení se obvykle používá příspěvek na péči. Zájemci o službu tísňové péče se mohou obracet na Oddělení sociální práce ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, Bc. Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451, e-mail: zdenkah@praha3.cz.


Seniorské dílny v divadle PONEC