Výlety pro seniory v 2. pololetí roku 2017

  • Úterý 19. 9. 2017 – Velhartice, Sušice, Hoslovice, Strakonice 

Sraz v 6.45 hod.,  Olšanská ul., u odstavného pruhu v úrovni ZŠ Chelčického. Směr do centra. Odjezd v 7.00 hodin. 
Dopolední zastavení nás čeká na Velharticích, kde se při prohlídce hradního okruhu seznámíme s vývojem této čelní gotické hradní architektury. Po příjezdu do Sušice dostaneme nejprve čas na oběd, po němž bude následovat návštěva muzea Šumavy, v němž nás zaujme především asi expozice o sirkařství, sklářství a mechanický betlém. Odpoledne zavítáme nejdříve do Hoslovic s unikátně zachovaným vodním mlýnem, načež se ještě přesuneme do Strakonic, ve kterých na tamním hradě zhlédneme interesantní expozice věnované dudám, výrobě fezů a klobouků, a také výrobě zbraní a motocyklů kdysi slavné továrny ČZ. 
Návrat cca 19.30 hodin.

  • Úterý 10. 10. 2017 – Karlovy Vary, Kyselka, Kadaň

Sraz v 6.45 hod.,  Olšanská ul., u odstavného pruhu v úrovni ZŠ Chelčického. Směr do centra. Odjezd v 7.00 hodin. Po příjezdu do Karlových Varů se přiblížíme k lázeňskému centru místním k tomu určeným autobusem a pak již po městě budeme chodit pěšky a seznamovat se s prameny. Tato činnost nám zabere zhruba 1,5 hodiny, takže dobu určenou na oběd využijeme jistě i k odpočinku. Po poledni odjedeme do nedaleké Kyselky, pozapomenutého místa, které široké veřejnosti připomenul v roce 2016 uvedený seriál Já, Mattoni. Ve druhé části odpoledne se ještě zastavíme v historickém městě Kadaň s údajně nejužší uličkou v České republice. 
Pozor! Tento výlet je náročný na chození!!!
Návrat cca 18.15 hodin.

  • Úterý 24. 10. 2017 – Nelahozeves, Mělník, Stará Boleslav

Sraz v 7.45 hod.,  Olšanská ul., u odstavného pruhu v úrovni ZŠ Chelčického. Směr do centra. Odjezd v 8.00 hodin. Další podzimní výlet nás zprvu zavede na zámek v Nelahozevsi. Ten je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb v Čechách, V jeho interiérech se seznámíme s významnou částí rodových sbírek šlechtického rodu Lobkowiczů  a dozvíme se mnohé o životě šlechty v 19. století. Po jeho návštěvě se přemístíme do Mělníka, kde se projdeme po městě, dáme si čas na oběd a pohlédneme na soutok Vltavy s Labem. Odpoledne strávíme ve Staré Boleslavi s jeho památkami: kostelem Nanebevzetí Panny Marie s Palladiem země české, bazilikou sv. Václava s kryptou sv. Kosmy a Daminána, a s kostelem sv. Klimenta.
Návrat cca 17.30 hodin.

  • Čtvrtek 7. 12. 2017 – Adventní Drážďany

Sraz v 7.15 hod.,  Olšanská ul., poblíž kaple sv. Rocha a benzínové pumpy, směr Želivského. Odjezd v 7.30 hodin. 
V letošním roce první ze dvou stejných výletů do adventních Drážďan, který se v minulých létech setkal v téže podobě s mimořádným ohlasem. A co nás v Drážďnech čeká? Nejprve prohlídka historického jádra města s průvodcem, na které uvidíme nejznámější památky města jako například slavný Zwinger, Semperovu operu, Frauenkirche (chrám Panny Marie) nebo balkon Evropy. Pak již budeme mít čas na nejstarší adventní trhy v Německu. Milovníci umění však mohou sami zavítat do některých ze slavných muzeí (obrazárna, klenotnice, Albertinum), a kdo chce nakupovat, má možnost realizovat se v některém z místních obchodních domů.
Návrat cca 19.30 hodin.

  • Čtvrtek 14. 12. 2017 – Adventní Drážďany

Sraz v 7.15 hod.,  Olšanská ul., poblíž kaple sv. Rocha a benzínové pumpy, směr Želivského. Odjezd v 7.30 hodin. 
V letošním roce druhý (a stejný) výlet do adventních Drážďan, který se v minulých létech setkal v téže podobě s mimořádným ohlasem. A co nás v Drážďnech čeká? Nejprve prohlídka historického jádra města s průvodcem, na které uvidíme nejznámější památky města jako například slavný Zwinger, Semperovu operu, Frauenkirche (chrám Panny Marie) nebo balkon Evropy. Pak již budeme mít čas na nejstarší adventní trhy v Německu. Milovníci umění však mohou sami zavítat do některých ze slavných muzeí (obrazárna, klenotnice, Albertinum), a kdo chce nakupovat, má možnost realizovat se v některém z místních obchodních domů.
Návrat cca 19.30 hodin.


Přihlášení na výlety

Podmínky přihlašování:
Zájemce o výlet je osobou starší 65 let s trvalým pobytem na Praze 3. Městská část Praha 3 umožní každému zájemci zúčastnit se pouze jednoho výletu v daném kalendářním roce. Přihlásit je možné kromě samotného zájemce maximálně jednu osobu navíc, se kterou se chce senior daného výletu zúčastnit, taktéž s trvalým pobytem na Praze 3.

Cena výletu:
Výlety jsou pro seniory zajištěny zdarma a cena zahrnuje dopravu, vstupy na památky, služby průvodce a cestovní pojištění.

Odhlášení z výletu:
V případě, že se zájemce přihlášený na výlet odhlásí méně než 5 dní před plánovaným termínem odjezdu, má se za to, že se výletu v daném kalendářním roce zúčastnil a již nemá možnost se v daném roce hlásit na jiný výlet.


žižkovanka - listopad 2017          žižkovanka - prosinec 2017