Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích vydaných na základě těchto žádostí.

Datum podání žádosti o vydání závazného stanoviska Identifikace žadatele  Předmět žádosti  Katastrální území Prahy 3 Specifikace zdroje Závazné stanovisko
21.1.2013 Jiří Hrouda Závazné stanovisko pro stavební řízení ke stavbě Půdní vestavba a výměna výtahu v objektu Kubelíkova 1598/10, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 4x plynový kotel Vaillant VUW 255/4-7 turboTEC exclusiv, o jmenovitém tepelném příkonu 26,6 kW, třída NOx 5 30.1.2013 - Stacionární zdroje (4 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
29.1.2013 ATELIER SAEM, s.r.o. Závazné stanovisko pro územní řízení ke stavbě Půdní vestavba a nástavba objektu Baranova 674/27, Praha 3 - zástavba prostoru proluky Žižkov výměna stávajících zdrojů - 2x plynový kotel Vaillant ecoTEC plus VU 656/4-5, o jmenovitém tepelném příkonu 65 kW, třída NOx 5 7.2.2013 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
30.1.203 ATELIER SAEM, s.r.o. Závazné stanovisko pro stavební řízení ke stavbě Stavební úpravy objektu Baranova 674/27, Praha 3 - Žižkov - přemístění kotelny a úpravy objektových rozvodů Žižkov výměna stávajících zdrojů - 2x plynový kotel Vaillant ecoTEC plus VU 656/4-5, o jmenovitém tepelném příkonu 65 kW, třída NOx 5 7.2.2013 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
31.1.2013 Ing. arch. Hana Pavlacká Závazné stanovisko pro stavební řízení ke stavbě Půdní vestavba jedné bytové jednotky a přístavba výtahu č.p. 830 Husinecká 8, Praha 3 - Žižkov Žižkov nový zdroj - 1x plynový kotel GEMINOX THRs         2-17M-75H DC, o výkonu 17 kW, třída NOx 5  18.2.2013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
6.2.2013 Ing. Petr Vojkovský Závazné stanovisko pro stavební povolení ke stavbě Půdní vestavba a stavební úpravy objektu Slezská 1898/95, Praha 3 Vinohrady nové zdroje - 5x plynový kotel Vaillant VUW 255/4-7 turboTEC exclusiv, o jmenovitém tepelném příkonu 26,6 kW, třída NOx 5 20.2.2013 - Stacionární zdroje (5 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
7.2.2013 Jiří Vosecký Závazné stanovisko pro stavební povolení ke stavbě Stavební úpravy bytu č.13            ve 3.NP bytového domu Písecká 2231/10, Praha 3 Vinohrady nový zdroj - 1x plynový kondenzační kotel,            o výkonu 23 kW 20.2.2013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
12.2.2013 Jiří Hrouda Závazné stanovisko ke změně stavby před jejím dokončením Rekonstrukce, přístavba dvorního traktu, vestavba parkovacích stání, vestavba výtahu a nástavba objektu Žižkovo náměstí 1152/6, Praha 3 Žižkov změna navrhovaných zdrojů - 1x plynový kotel HOVAL, UltraGas-300, o jmenovitém tepelném výkonu 51-273 kW, třída NOx 5 26.2.2013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
13.2.2013 Mgr. Ema Geigerová Závazné stanovisko pro územní řízení ke stavbě Bytový dům Jagellonská 1062/11, Praha 3 - stavební úpravy objektu Vinohrady nové zdroje - 7x plynový kotel PROTHERM TIGER 12 KTZ, o jmenovitém výkonu 35, - 11,5 kW, třída NOx 3 5.3.2013 - Stacionární zdroje, které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší, ale nevyhovují zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy.
13.2.2013 Ing. Milan Hájek Závazné stanovisko ke změně úžívání stavby čerpací stanice pohonných hmot  na rohu ulic J.Želivského a U Nákladového nádraží spočívající v jejím prodloužení do 20.8.2019 Žižkov stávající čerpací stanice motorové nafty 27.2.2013 - Stacionární zdroj (čerpací stanice nakládání s motorovou naftou)  vyhovuje platné legislativě ochrany ovzduší.
18.2.2013 Ing. Ondřej Barták Závazné stanovisko pro dodatečné povolení stavby Stavební úpravy suterénu - Restaurace ,,Kuře v hodinkách", Seifertova 617/26, 130 00 Praha 3 Žižkov výměna stávajících zdrojů - 2x plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 45 kW, třída NOx 5 a 1x nový zdroj - plynový kondenzační kotel o výkonu 23 kW 7.3.2013 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
4.3.2013 Ing. Karel Pěkný Závazné stanovisko pro stavební řízení ke stavbě Vestavba podkrovních ateliérů Žižkov, Bořivojova 783/83, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 1x plynový kotel Vaillant VU 246/3-5, o tepelném výkonu 24 kW, třída NOx 5 14.3.2013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
6.3.2013 Ing. Ivan Holešinský Závazné stanovisko pro územní řízení ke stavbě Skladová hala manželů Hrnčářových na pozemcích p.č.3508, 3509/2, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 1x plynový kondenzační kotel Viessmann, Vitodens 200-W, o jmenovitém tepelném výkonu 8 - 31,7kW, třída NOx 5 26.3.2013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
8.3.2013 Ing. Aida Padyšáková Závazné stanovisko pro ohlášení stavby Rekonstrukce a úpravy bytu (sloučení dvou bytových jednotek), Kubelíkova 1208/39, Praha 3  Žižkov nový zdroj - 1x plynový kondenzační kotel Baxi Luna Platinum 1.24, o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW, třída NOx 5 22.3.2013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
13.3.2013 Vladimíra Vaddé Závazné stanovisko pro stavební povolení ke stavbě Rekonstrukce bytu  v bytovém domě Velehradská 1301/17, Praha 3 Vinohrady nový zdroj - 1x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB 172-14,                           o jmenovitém tepelném výkonu 14 kW,        třída NOx 5 3.4.2013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
14.3.2013 Václav Bartoň Závazné stanovisko pro změnu užívání stavby čerpací stanice PHM na pozemcích parč. č. 164/2, 164/3, 163/3, 166/4, 168, 43336/1, v ulici u Rajské zahrady event. č. 114, Praha 3, z dočasné na trvalou Žižkov stávající čerpací stanice motorové nafty 26.3.2013 - Stacionární zdroj (čerpací stanice nakládání s motorovou naftou)  vyhovuje platné legislativě ochrany ovzduší.
21.3.2013 Alena Píšová Závazné stanovisko pro ohlášení stavby Rekonstrukce - stavební úpravy rodinného řadového domu Květná 2080/10, Praha 3 Vinohrady výměna stávajícího zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Buderus GB 162-15,                  o tepelném příkonu 2,8-14,4 kW, třída NOx 5 a jako doplňkový zdroj přitápění zde budou krbová kamna 8.4.2013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy.            S realizací krbových kamen na dřevo souhlasíme pouze s podmínkou, že nebudou sloužit jako hlavní zdroj tepla objektu a budou používány pouze příležitostně.
2.4.2013 Ing. Jan Mynařík Závazné stanovisko pro stavební povolení stavby Oftalmologické centrum a oční banka - rekonstrukce a přístavba objektu č.p. 2112, Šrobárova ulice, Praha 3 Vinohrady nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 466/4-5, o tepelném příkonu 45 kW, třída NOx 5 18.4.2013 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
25.4.2013 Mgr. Karel Štochl Závazné stanovisko k řízení o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu Stavební úpravy bytového domu a vnitřního dvora objektu č.p. 1709,      Laubova 5, Praha 3 Vinohrady 3x plynový kondenzační kotel Vaillant VU       466/4-5 EcoTec plus, v rozsahu tepelného příkonu 12,5 - 45 kW, třída NOx 5 29.4.2013 - Stacionární zdroje (3 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. Nemáme námitek k užívání výše uvedených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v rámci této stavby.
7.5.2013 SUNCAD, s.r.o. Závazné stanovisko pro územnímu řízení ke stavbě Bytový dům Jagellonská 1062/11, Praha 3- stavební úpravy objektu Vinohrady nové zdroje - 7x plynový kotel Viadrus ViaKON 24, o výkonu 4 - 24,1 kW, třída NOx 5 22.5.2013 - Stacionární zdroje (7 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. Nemáme námitek k užívání výše uvedených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v rámci této stavby.
14.5.2013 Ing. Renata Houschková Závazné stanovisko pro stavební povolení stavby Stavební úpravy bytového domu Onříčkova 2166/14, Praha 3 - půdní vestavba a provedení výtahu při dvorní fasádě Vinohrady nové zdroje - 4x plynový kotel Junkers Ceraclass ZW 24-2 DH AE, o jmenovitém výkonu 24 kW, třída NOx 4 21.5.2013 - Stacionární zdroje (4 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. Nemáme námitek k užívání výše uvedených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v rámci této stavby.
14.5.2013 Milan Hučko - M projekt Závazné stanovisko pro stavební řízení ke stavbě Rekonstrukce objektu - Banka BIDV, kancelářské prostory, rezidenční byty a apartmán, Vinohradská 707/86, Praha 3 Vinohrady nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200, o  výkonu 35 kW,     třída NOx  5 20.5.2013 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. Nemáme námitek k užívání výše uvedených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v rámci této stavby.
20.5.2013 Ladislava Ťupová Závazné stanovisko pro stavební řízení ke stavbě Oprava objektů - sloučení místnostostí č. 25 a 26 do jednoho bytu a celková modernizace - Roháčova 1472/107, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 1x plynový  kotel Geminox ZEM 2-17M - 50V, o výkonu 2,4 -17,2 kW, třída NOx 5 30.5.2013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
27.5.2013 Arplan s.r.o. Závazné stanovisko ke změně stavby před jejím dokončením Stavební úpravy domu Kostnické nám. 694/9, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kotel Protherm Condens 25 KKZ 42, o tepelném výkonu 4,9 - 25 kW, třída NOx 5 6.6.2013 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
27.5.2013 Tomáš Pletka Závazné stanovisko ke změně stavby před jejím dokončením Sportovní klubové zařízení SK Žižkov Praha 3  Žižkov nové zdroje - 2x plynový kotel Hoval TopGas, o jmenovitém příkonu 42,5 kW, třída NOx 5 17.6.2013 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
28.5.2013 Ing. Elena Kukučková, Fure, s.r.o. Závazné stanovisko pro územní řízení Rekonstrukce a nástavba bytů v domě Lupáčova 314/22, Praha 3 Žižkov nové zdroje  - 10x plynový kotel Protherm Tiger Condens, třída NOx 5 5.6.2013 - Stacionární zdroje (10 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. Nemáme námitek k užívání výše uvedených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v rámci této stavby.
5.6.2013 INŽENÝRSKÉ PROJEKTY Praha s.r.o. Závazné stanovisko pro stavební povolení stavby Stavební úpravy podkroví, instalace výtahu bytového domu Řehořova 969/21, Praha 3 - Žižkov Žižkov nové zdroje - 6x plynový kotel Vaillant,  o výkonu 24 kW, třída NOx 5 13.6.2013 -Stacionární zdroje (6 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. Nemáme námitek k jejich umístění a realizaci v rámci projednávané stavby.
10.6.2013 ITM - International Tourist Management s.r.o. Závazné stanovisko ke změně užívání stavby dvorního objektu Sudoměřská 25, Praha 3, na prádelnu Žižkov nový zdroje - 1x plynový kotel Baxi Duo-Tec Compact HT GA 24, o jmenovitém tepelném příkonu 20,6 kW, třída NOx 5                                                                                                                                                                                                                                         - 1x plynová bubnová sušička prádla GIRBAU ED-340 G, s příkonem 21,2 - 23,5 kW                       19.6.2013 - Stacionární zdroj (1 plynová sušička prádla), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší a není v rozporu se zásadami ochrany ovzduší stanovenými v rámci hlavního města Prahy.  Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy.
Nemáme námitek k umístění stacionárních zdrojů a k realizaci v rámci projednávané změny užívání stavby.
10.6.2013 Pavel Houda Závazné stanovisko pro stavební povolení stavby Vybudování nového zdroje tepla, Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou 23, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kotel Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90, o jmenovitém tepelném příkonu 87,4 kW, třída NOx 5 a 1x plynový kotel Baxi Luna Duo-Tec MP 1.110, o jmenovitém tepelném příkonu 104,9 kW, třída NOx 5 18.6.2013 - Stacionární zdroje (3 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
10.6.2013 Ing. Arch. Libor Pánek Závazné stanovisko pro stavební povolení půdní vestavby 7. a 8.NP bytového domu Sudoměřská 29, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kotel, o výkonu 24 kW, třída NOx 5 18.6.2013 -  Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
20.6.2013 Vlastislav Novotný Závazné stanovisko pro spojené územní řízení a stavební povolení stavby Půdní nástavba bytové jednotky a přístavba výtahu, Chvalova 1091/7, Praha 3 Žižkov nový zroj - 1x plynový kondenzační kotel Buderus GB 172-20, o příkonu 4,8-10 kW, třída NOx 5 4.7.2013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
26.6.2013  Martin Klíma Závazné stanovisko k Rekonstrukci bytu, Čáslavská 15, Praha 3 Vinohrady nový zdroj - 1x plynový kotel Junkers Ceraclass ZW 24-2 DH AE, o tepelném výkonu 10 - 24 kW, třída NOx 4 9.7.2013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
26.6.2013 M.A. Václav Hofmeister Závazné stanovisko pro stavební povolení stavby Rozdělení bytové jednotky č. 1 na dva menší byty v 1.NP domu V Domově 1274/10, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynové kotle Vaillant 17.7.2013 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
2.7.2013 Ing. arch. Jiří Petrůj Závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu Půdní nástavba a vestavba a přístavba výtahu v domě Krásova 798/12, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 4x plynový kotel Junkers Ceramini ZSN 11-7 KE, o výkonu 10,9 kW, třída NOx 5 11.7.2013 - Stacionární zdroje (4 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
11.7.2013 Dana Hanzíková Závazné stanovisko ke změně stavby před dokončením ,,Stavební úpravy a přístavba RD ul. Na Jarově 2049/29, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 246/3-5 ecoTEC plus, o výkonu 9,4-26 kW, třída NOx 5 29.7.2013 -  Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
15.7.2013 Ladislava Ťupová Závazné stanovisko pro stavební řízení stavby Nájemní dům s malometrážními byty, Pod Jarovem, p.č.3464, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 1x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB 172-24, o jmenovitém výkonu 22,8 kW, třída NOx 5 25.7.2013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
17.7.2013 Centrum podpory tělovýchovy a sportu, o.s. Závazné stanovisko pro stavební řízení stavby Fittness Academy, Praha 3, Jeseniova 1575/69, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 1x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 466/4-5 ecoTech Plus, o tepelném příkonu 12,5 - 45 kW, třída NOx 5 29.7.2013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
24.7.2013 Petra Kudová Závazné stanovisko pro stavební řízení ke stavebním úpravám bytu Přemyslovská 2018/27, Praha 3   Vinohrady nový zdroj - 1x plynový kondenzační kotel Wolf CGW-11/100, o jmenovitém tepelném příkonu 10,3 kW, třída NOx 5 1.8.2013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
25.7.2013 Ing. arch. Jan Chramosta Závazné stanovisko pro stavební řízení stavby Bytový dům ,,Na Krejcárku", ul. Kunešova a Za Žižkovskou vozovnou, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 162-80 a GB 162-65, o výkonu 80 kW a 60 kW, třída NOx 5 30.7.2013 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
14.8.2013 Ing. arch. Prokop Jirsa Závazné stanovisko pro územní rozhodnutí a stavební povolení stavby Stavební úpravy 1.PP a nástavba bytů v podkroví, přístavba výtahu bytového domu Bořivojova 1252/4, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2-17, o jmenovitém výkonu 2,4-16,9 kW, třída NOx 5 a 2x plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 1-10SET125, o jmenovitém výkonu 0,9-9,5kW, třída NOx 5  23.8.2013 - Stacionární zdroje (3 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy. 
19.8.2013 Ing. arch. Zdeněk Sláma Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení projektu Informační centrum pro MČ Praha 3, Milešovská 846/1, Praha 3 Vinohrady výměna stávajícího zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Vaillant VUI 236/3-5 ecoTEC, o výkonu 7 - 20 kW, třída NOx 5 30.8.20013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
4.9.2013 ing. Petr Skalník  Závazné stanovisko pro stavební řízení stavby půdní nástavba a vestavba 6-ti nových bytů, vestavba osobního výtahu, stavební úpravy jednotek v 1. až 6. NP, vč. společných prostor domu v domě č.p. 1927, na pozemku č. parc. 4059, ul. Koněvova 126, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 33 x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 126/3-5 ecoTEC plus a Vaillant VU 186/3-5 ecoTEC plus, každý o výkonu max. 20 kW, třída Nox 5, s odkouřením do 5ti komínů 20.9.2013 -  Stacionární zdroje (33 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
12.9.2013 Martina Nováková - Půdy plus, s.r.o. Stanovisko k závěrečné kontrolní prohlídce ke stavbě půdní nástavba domu č.p. 1289, na pozemku parc.č. 1394, ul. Čajkovského 1, Praha 3 Žižkov  nové zdroje - 8x plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 236/3-5 eco TEC, o výkonu 7,2-20,6 kW, třída Nox 5 17.9.2013 - Stacionární zdroje (8 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
12.9.2013 Ing. Eva Dočekalová Stanovisko ke stavebnímu řízení dostavba proluky v ul. Koněvova parc.č. 463, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB 162 - 45, o jmenovitém tepelném výkonu 10,4 - 44,9 kW, třída NOx 5 2.10.2013 -  Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
17.9.2013 Ing. Ondřej Pleskot Stanovisko pro stavební řízení vestavby dvou bytových jednotek do podkroví obytného domu v ul. Táboritská 1076/9, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 236/3-5 ecoTEC plus, o výkonu 23kW, třída NOx 5 8.10.2013 -  Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
23.9.2013 Ing. Petra Bínová Stanovisko pro dodatečné povolení nástavby bytového domu č.p. 1643, ul. Biskupcova 37, parc.č. 4030, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 11x plynový kondenzační kotel Baxi Luna 3 Comfort HT 240, o výkonu 4,3-24 kW, třída NOx 5 16.10.2013 -  Stacionární zdroje (11 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
22.10.2013 Daniela Šimková Stanovisko k dodatečnému povolení stavby zřízení podkrovního bytu v novostavbě bytového domu v ul. Na Mokřině 33, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 1 x plynový kondenzační kotel  GEMINOX typ THRs 1-10C, o tepelném příkonu 1,1- 9,3 kW, třída NOx 5  4.11.2013 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
23.10.2013 Ing. Miloš Stibůrek - vms projekt Stanovisko ke stavebnímu řízení dvorní přístavby objektu v ul. Štítného 363/13, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 3 x plynový kondenzační kotel Junkers Cerapurmaxx ZBR 65-2, o celkovém výkonu 195 kW, třída NOx 5 4.11.2013 - Stacionární zdroj (3 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
30.10.2013 Ing. arch. Lumír Berčík - PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení ke stavbě půdní nástvaba a vestavba bytů, oprava dvorní fasády a vestavba výtahu v bytovém domě v ul. Řehořova 931/25, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 2x plynový kondenzační kotel CHAFFOTEAUX, Niagara C Green 25 FF, o výkonu 25 kW, třída NOx 5 15.11.2013 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
4.11.2013 ing. Petr Skalník  Závazné stanovisko pro stavební řízení stavby půdní nástavba a vestavba sedmi nových bytů, vestavba osobního výtahu, stavební úpravy jednotek v 1. až 6. NP, vč. společných prostor domu v domě č.p. 1927, na pozemku č. parc. 4059, ul. Koněvova 126, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 34 x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 126/3-5 ecoTEC plus a Vaillant VU 186/3-5 ecoTEC plus, každý o výkonu max. 20 kW, třída NOx 5, s odkouřením do 5ti komínů 19.11.2013 -  Stacionární zdroje (34 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
18.11.2013 ing. Jan Budínský - Projektové a realizační družstvo PARD Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení ke stavbě stavební úprvy 1. podzemního a 1. - 4. nadzemního podlaží a půdní vestavba objektu v ul. Blahníkova 637/7 na parcele č. 244, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 11x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 072-24, každý o příkonu max.  23,1 kW, třída NOx 5 28.11.2013 - Stacionární zdroje (11 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
2.12.2013 Ing. Václav Steinhazl- vms projekt s.r.o. Závazné stanovisko pro stavební řízení stavby rekonstrukce objektu v ul. Lipanská 7, parc. č. 766, Praha 3  Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 162-35, o celkovém výkonu 70 kW, třída NOx 5 12.12.2013 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
23.12.2013 Ing. arch. Petr Neumann - Atelier Botič s.r.o. Závazné stanovisko pro stavební řízení na akci stavební úpravy bytů ve 2. NP a zřízení centrálního zdroje tepla ve 2. PP bytového domu č.p. 2103, ul. Na Balkáně 94, Praha 3  Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 162-45, o celkovém výkonu 85 kW, třída NOx 5 15.1.2014 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
13.1.2014 ing. Martina Hejnová Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení ke stavbě rekonstrukce rodinného domu a přemístění HUP na stávající přípojce plynu, parc č. 2561, ul. Šikmá 2322/24, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 1x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200W, o jmenovitém tepelném výkonu 4 - 19 kW, třída NOx 5 30.1.2014 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
20.1.2014 ing. Petra Bínová Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení ke skutečnému provedení stavby -  stavební úpravy bytového domu č.p. 1643, Biskupcova 37, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 13x plynový kotel Baxi Luna 3 Comfort HT 240, o jmenovitém tepelném příkonu 4,3-24 kW, třída NOx 5 12.2.2014 - Stacionární zdroje (13 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
12.2.2014 Simona Pokorná Závazné stanovisko pro stavební řízení na akci stavební úpravy bytu ve 3.NP a půdní vestavba - Víta Nejedlého 23/487, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 1x kondenzační plynový kotel VAILLANT VU 146/5-5 eco TEC plus, o výkonu max. 14,9 kW, třída NOx 5 25.2.2014 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
17.2.2014 Ing. Josef Goller Závazné stanovisko pro stavební řízení na akci adaptace půdy na ateliéry, Seifertova 73/351, Praha 3 Žižkov nové zdroje -  2x plynový kotel Junkers Cerastar ZSN 24 KE, o jmenovitém výkonu 24 kW, NOx 5 28.2.2014 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
17.2.2014 Ing. arch. Jana Syrovátková Závazné stanovisko pro stavební řízení na akci stavební úpravy a změna využití baru v objektu v ul. Vlkova 26, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 1x nový zdroj - 1x plynový kondenzační kotel Viessman  Vitodens 100W, o jmenovitém tepelném výkonu  6,5 - 35 kW, třída NOx 5 3.3.2014 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
20.2.2014 manželé Jarkovští Závazné stanovisko pro stavební řízení na akci rekonstrukce bytu č. 17, Roháčova 97, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 1x plynový kondenzační kotel Logamax plus GB072, o výkonu 24 kW, třída NOx 5 7.3.2014 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
6.3.2014 Ing. Tomáš Pospíšil Závazné stanovisko pro stavební řízení na akci stavební úpravy administrativního objektu Milešovská č.p. 1136, Praha 3 Vinohrady nový zdroj - 2x plynový nástěnný kotel GEMINOX THRs 10-35 C , o výkonu 35 kW, třída NOx 5  24.3.2014 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
12.3.2014 Ing. Eva Dočekalová Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Půdní nástavba a přístavba výtahu v domě v ulici Krásova 798/12, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 4x plynový kondenzační kotel Vaillant VUI 236/3-5 ecoTEC plus, o výkonu 23 kW, třída NOx 5  2.4.2014 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
2.4.2014 Ing. arch. Milan Česák Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu půdní vestavba bytového domu "U Axlerů", Milíčova 25, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 1x závěsný kondenzační plynový kotel Junkers ZSBR 16-3 A,  o výkonu 16,9 kW, třída NOx 5 17.4.2014 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
2.4.2014 Ing. arch. Petr Mikolášek Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu nástavba a rekonstrukce obytného domu v ul. Chlumova 4, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 7x plynový kotel Junkers ZWN 24-7 KE Cerastar, o výkonu 10,9 - 24 kW, třída NOx 5 30.4.2014 -  Stacionární zdroje (7 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
7.4.2014 Ing. Jiří Louša Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu rekonstrukce bytového domu v ulici Bořivojova 27, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Junkers Cerapurmaxx ZBR 65-2, o výkonu 14,4-60,4 kW, třída NOx 5 a 2x plynový kondenzační kotel Junkers ZSBR 28-3A CerapurComfort o výkonu 7,7-27,7 kW, třída NOx 5 9.4.2014 - Stacionární zdroje (4 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
17.4.2014 Ing. arch. Jakub Volka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy rodinného domu, pozemek parc. č. 3353, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1x plynový kotel PROTHERM TIGER CONDENS 25 KKZ42, o jmenovitém výkonu 4,9 - 19,6 kW, třída NOx 5 12.5.2014 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
28.4.2014 Martin Sudek Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu domovní kotelny v bytovém domě v ul. Fibichova 7, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 162 W, o výkonu 45 kW, emisní třída NOx 5 14.5.2014 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
28.4.2014 Martin Sudek Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu domovní kotelny v bytovém domě v ul. Fibichova 11, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 162 W, o výkonu 45 kW, emisní třída NOx 5 19.5.2014 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
2.5.2014 Ing. Jaroslav Borovička  Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu náhradní zdroj menza VŠE, náměstí W. Churchilla 4, Praha 3  Žižkov nové zdroje - 1x dieselagregát Caterpillar GEP 110, o výkonu 88 kW 21.5.2014 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
5.5.2014 Petr Schnurpfeil Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu půdní vestavba Blahníkova 646/16, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 3x plynový kotel Protherm Tiger Condens 25KK42, o výkonu 4,9-19,6 kW, třída NOx 5 26.5.2014 - Stacionární zdroje (3 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
19.5.2014 Ing. arch. Martin Žižka Závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu objekt mycího centra automobilů s bistrem a administrativou, ul. Malešická, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1x kondenzační  plynový kotel o výkonu 12-45 kW, třída NOx 5 11.6.2014 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
27.5.2014 Bc. Lukáš Zahradníček Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu bytový dům Šrobárova 2287/17, vestavba půdních bytů, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 7x plynový kotel Protherm Panther 12 KKO a Protherm Panther AK 12 KKO, o příkonu 3,3 - 12 kW, třída NOx 5 16.6.2014 - Stacionární zdroje (7 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
12.6.2014 Filip Tittelbach Závazné stanovisko ke změně stavby před dokončením víceúčelový dům ul. Koněvova 39, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 200, o max. výkonu 186 kW,  třída NOx 5 2.7.2014 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
12.6.2014 Ing. Michal Lec Závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu přístavba základní školy v ul. Fibichova, Praha 3  Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel, třída NOx 5 2.7.2014 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
25.6.2014 Jana Csibová Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy stávajícího domu, vestavba výtahu, půdní vestavba, ul. Štítného 625/1, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2 x dvojice plynových kondenzačních kotlů Vaillant  VKK 1606/3-A, každý o výkonu 44,1 kW, třída NOx 5 1.7.2014 - Stacionární zdroje (4 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
26.6.2014 Ing. Martin Pekárek Závazné stanovisko k umístění stavby stavební úpravy, přestavba, přístavba a nástavba objektu Kališnická 970/4 a 6, Praha 3  Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 200, výkonu 115/105 kW,  třída NOx 5 16.7.2014 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
26.6.2014 Ing. arch. Diana Hocková Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Obytný soubor Červený dvůr, Praha 3 Strašnice  nové zdroje - 5 x plynový kondenzační kotel GEMINOX 10-50C, o výkonu 10 – 49,5 kW, třída NOx 5 4.7.2014 - Stacionární zdroje (5 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
30.6.2014 Ing. Martin Pekárek Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu půdní vestavba a nástavba a přístavba výtahu objektu v ulici Koněvova 902/71, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB 172-14, každý o výkonu 14 kW, třída NOx 5 1.7.2014 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
4.7.2014 Ing. Blanka Kudlíková Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu renovace činžovního domu č.p. 568, Krásova 34, Praha 3 Žižkov  nové zdroje - 14x plynový kondenzační kotel - 11x Vaillant VUW 236/5-3, o výkonu 2,6-24 kW, 3x Vaillant VU 146/4-7, o výkonu 2,6-15,2 kW, třída NOx 5 17.7.2014 - Stacionární zdroje (14 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
9.7.2014 Ing. Milan Molík Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy objektu č.p. 2396, ul. Vinohradská, Praha 3 Žižkov  nový zdroj - 1x plynový kondenzační kotel Geminox THRs 5-25C, o výkonu 4,8 - 23,9 kW, třída NOx 5 16.7.2014 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
14.7.2014 Vít Hakl Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy a změna v užívání 1. PP, Velehradská 27, Praha 3 Vinohrady  nový zdroj - 1x plynový kondenzační kotel Vaillant eco TEC plus, o výkonu 20 kW, třída NOx 5 21.7.2014 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Petr Legner Závazné stanovisko ke změně stavby před dokončením pro stavbu rekonstrukce domu, půdní vestavba a přístavba v domě v ul. Vlkova 43, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 1x plynový kotel Therm 45 EZ/B, o výkonu 45 kW, třída NOx 5  4.9.2014 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Lukáš Hanžl Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu půdní vestavba 4 bytových jednotek a přístavba osobního výtahu v domě v ulici Řehořova 38, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový závěsný kotel Protherm Panther Condens KKZ 42, o výkonu 24 kW,  třída NOx 5  5.9.2014 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Dagmar Kučerová Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy a vestavba do podkroví v objektu Rokycanova a umístění výtahu ev.č. 8, č.p. 983, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 7x plynový nástěnný kondenzační kotel Vaillant VU 186/3-5 ecoTEC plus , o výkonu 18 kW,  třída NOx 5  5.9.2014 - Stacionární zdroje (7 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Jindřich Kaas Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy, půdní vestavba a vestavba výtahu v domě v ulici Řehořova 29, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový závěsný kondenzační kotel, o výkonu 48 kw, třída NOx 5  29.9.2014 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Martin Kotík Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu půdní vestavba a rekonstrukce domu Přemyslovská, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový závěsný kondenzační kotel Baxi Luna Platinum HT1.18, o výkonu 16,9 kW, třída NOx 5  14.10.2014 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Martin Bártík Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy rodinného domu v ul. Hraniční 8, Praha 3 Žižkov  nový zdroj - 1x plynový kondenzační kotel Protherm Condens 6,6-26,7 kW, třída NOx 5 5.11.2014 - Stacionární zdroje (5 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  ing. Petr Skalník  Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu půdní nástvba a vestavba - 9 nových bytů, vestvba výtahu, Biskupcova 33, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 9x plynový nástěnný kondenzační kotel Vaillant VU 186/3-5 ecoTEC plus a Vaillant VU 126/3-5 ecoTEC plus, o výkonu 18 kW,  třída NOx 5  5.11.2014 - Stacionární zdroje (9 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Jiří Zuman Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu rekonstrukce vytápění a stoupaček, bytový dům Vlkova 6, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax Plus GB 162 , o výkonu 25 a 45 kW, třída NOx 5  15.12.2014 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Laukáš Tláskal Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu přístavba a stavební úpravy bytového domu Jagellonská 11, Praha 3 Vinohrady nové zdroje - 2x plynový kotel Viessmann Vitodens 200W, o výkonu 17 - 45 kW, třída NOx 5 11. 12.2014 -  Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Zdeněk Christian Tesárek Závazné stanovisko ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu přestavba rodinného domu Na Hlídce 20, Praha 3 Žižkov  nový zdroj - 1x plynový kondenzační kotel GEMINOX, typ THRs 2-17C, o výkonu 2,3-16,9 kW, třída NOx 5 7.1.2015 -  Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Jakub Smolka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu půdní vestavba bytového domu Orebitská 5, Praha 3 Žižkov  nový zdroj - 1x plynový kotel Vaillant VCC 206/4-5 150 ecoCOMPACT, o výkonu 4,2 - 21,2 kW, třída NOx 5 18.12.2014 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Petr Pešata Stanovisko k ohlášení a změně stavby hostel Lípa, Tachovské nám. 288, Praha 3 Žižkov nový zdroj - 1x plynový kotel Junkers CERAPUR Smart ZSB 22-3 C 23, o výkonu 7,3 - 20,3 kW, třída NOx 5 15.1.2015 -  Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  ing. Petr Skalník  Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu půdní nástavba a vestavba - 9  nových bytů, přístavba výtahu a stavební úpravy společných prostor domu Křížkovského 18, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 9x plynový kondenzační kotel Vaillant VUI 246/5-5 ecoTEC plus a Vaillant VUW 236/5-3 ecoTEC pro, o výkonu 22 kW,  třída NOx 5  29. 1.2015 -  Stacionární zdroje (9 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Daniel Šavrda Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy nebytového prostoru a bytu Korunní 1172/81, Praha 3  Vinohrady  nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Junkers typu  ZWB 28-3 C,  třída NOx 5  29. 1.2015 -  Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  ing. Petra Machková Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy administrativní budovy s byty ul. Domažlická 13 (Roháčova 91), Praha 3 na bytový dům a ateliéry Žižkov nové zdroje - 2x plynový nástěnný kondenzační kotel GEMINOX THRs 10 - 50C, o výkonu 9,7 - 48,7 kW,  třída NOx 5  18.2.2015 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Martin Kadlas, Antonín Stupka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu půdní vestavba v domě v ul. Koněvova 61, Praha 3  Žižkov nové zdroje - 1x plynový nástěnný kondenzační kotel Vaillant ecoTECplus VUW 246/5-5, o výkonu 24 kW, třída NOx 5 20.2.2015 -  Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Jiří Louša Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu výměna technologie kotelny a ležatých rozvodů v IC Zahrada, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový nástěnný kondenzační kotel, každý o výkonu 83 kW,  třída NOx 5  18.2.2015 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Pavel Malý Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu zbudování sociálního zařízení a změnu vytápění bytu č. 2, Jeronýmova 7/325, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1x plynový kotel Vaillant VUW 255/4-7, o výkonu 24 kW, třída NOx 5 5.3.2015 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Petr Vojkovský Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu půdní vestavba 9 bytových jednotek, č.p. 668, Koněvova 124, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 9x plynový kondenzační kotel Vaillant turboTec VUW 255/4-7, výkon 24 kW, třída NOx 5  27.3.2015 - Stacionární zdroje (9 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Petr Vojkovský Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu půdní nástavba, přístavba výtahu, zimní zahrady a stavební úpravy objektu č.p. 1222, Chvalova 4, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 3x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 466/4-5 ecoTEC, každý o výkonu 45kW,  třída NOx 5  22.4.2015 - Stacionární zdroje (3 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Jiří Švehlík Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy objektu v ul. U kněžské louky 11, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus GB 162-35, o výkonu 35 kW, třída NOx 5 7.5.2015 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Hana Marvanová Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu změna dokončené stavby nemocnice Na Žižkově - kotelna, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 3x plynový kondenzační kotel Buderus GB 162-100, každý o výkonu 96 kW,  třída NOx 5  12.5.2015 - Stacionární zdroje (3 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Petr Vojkovský Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu nástavba a stavební úpravy domu, přístavba výtahu, Husitská 47, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 466/4-5 ecoTEC plus, každý o výkonu 47,7 kW,  třída NOx 5  18.5.2015 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Jiří Hrouda Závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu nástavba, přístavba a stavební úpravy domu a novostavba dvorních garáží Bořivojova 19 , Praha 3 Vinohrady nové zdroje - 5x plynový kotel Vaillant VUW 255/4-7 turboTEC exclusive, každý o výkonu max. 24,4 kW,  třída NOx 5  19.5.2015 - Stacionární zdroje (5 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Jiří Kallmünzer  Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu revitalizace dvorních částí č. p. 126/2B, Koněvova ulice, Praha 3  Žižkov nové zdroje - 3x plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17M75V , každý o max. výkonu 16,9 kW,  třída NOx 5  20.5.2015 - Stacionární zdroje (3 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Daniela Šovarová Závazné stanovisko ke změně stavby před dokončením nástavba bytového domu a vestavba výtahu, Buchovcova 1669/6, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 7x plynový kotel Vaillant VU ecoTEC plus 206/5-5, každý o výkonu 4,2-21,2 kW,  třída NOx 5  22.6.2015 - Stacionární zdroje (7 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Martin Čermák  Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu půdní nástavba bytových jednotek a stavební úpravy společných prostor
Radhošťská 1645/15
Praha 3
Žižkov nové zdroje - 12x plynový kotel BAXI, typ NUVOLA DUO tec HT, každý o výkonu 16kW, třída NOx 5  10.6.2015 - Stacionární zdroje (12 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Petr Skála Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úprava dvorních obektů bez čp., umístěných na pozemku prac. č.  4047/2 a 4044/2, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel GeminoX THRi 10-50C, o jmenovitém výkonu 49 kW,  třída NOx 5  30.6.2015 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Věra Sádlová  Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu půdní vestavba a stavební úpravy bytového domu v ulici Nitranská 9, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 19x plynový kotel Vaillant ecoTEC pro VU 246/5-3, třída NOx 5  22.7.2015 - Stacionární zdroje (19 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Jan Pavel Vlček Stanovisko k územnímu řízení pro stavbu stavební úpravy, nástavba a přístavba Štítného 207/40, Praha 3 Žižkov nové zdroje - plynový kondenzační kotel CGB, o výkonu 35 kW 8.9.2015 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Michal Klinkl Stanovisko k územnímu řízení pro stavbu přestavba nebytových prostor na restauraci, Koněvova 1730/13, Praha 3 Žižkov nové zdroje - plynový kondenzační kotel, třída NOx 5  8.9.2015 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Tomáš Sekanina Stanovisko k územnímu řízení pro stavbu nástavba, přístavba výtahu a vnitřní dispoziční stavební úpravy objektu v ulici Kubelíkova č. p. 604/57, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Geminox THRs 10-50C, o výkonu 49 kW, třída NOx 5 25.9.2015 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Karel Štětina Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy a změna užívání z obchodních prostor 1.NP, Perunova 798/15,
Praha 3 pro rozšíření stávající restaurace Los v Oslu ze sousedního objektu
Perunova 804/17, Praha 3
Vinohrady nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Viessman Vitodens 222W, o výkonu 26 kW, třída NOx 5 5.10.2015 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Miloslav Mandík Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu nástavba bytového domu Biskupcova 1810/43, parcela č. 4016, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 5x plynový kondenzační kotel Baxi Luna Duotec plus 1.12 ,  třída NOx 5  7.10.2015 - Stacionární zdroje (5 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  ing. Petr Skalník  Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu dvou bytových jednotek v 1. PP obytného domu, stavba sklepních kójí v 1. PP a komory pro odpad v 1.NP, Biskupcova 1732/33, Praha 3   Žižkov nové zdroje - 2 plynové kondenzační kotle Vaillant ecoTEC pro, typ VUW 236/5-3 kombi, třída NOx 5  4.11.2015 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Jaroslava Slámová Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu půdní vestavba mezonetových bytů do podkroví, Biskupcova 40/1718, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 4 plynové kondenzační kotle Panter Condens 12 KKO, o výkonu 3,9 – 13,2kW, třída NOx 5  26.1.2016 - Stacionární zdroje (4 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. P. Mazáček Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy v nebytových prostorách v 1. PP objektu č. p. 895, Jagellonská 9, parcel. č. 2497,  Praha 3   Vinohrady nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/3-5 ecotecplus, o výkonu 25kW, třída NOx 5 5.2.2016 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Jiří Hrouda Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu nástavba, přístavba a stavební úpravy domu, novostavba dvorních garáží, výstavba retenční nádrže a chodníkového přejezdu, Bořivojova 19, Praha 3  Vinohrady nové zdroje - 4x plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VUW 246/5-5, o max. výkonu 21,2 kW, třída NOx 5 a 1x kondenzační plynový kotel Junkers ZSB 14-3 CE o max. výkonu 14 kW, třída NOx 5 24. 2. 2016 - Stacionární zdroje (5 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  manželé Stejskalovi Závazné stanovisko ke změně stavby rodinný dům (dvojdomek) V Domově 51, Praha 3 – rekonstrukce  Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17, o výkonu 2,3 - 16,9 kW, třída NOx 5 16.3.2016  - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Jiří Hrouda Závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu půdní vestavba a nástavba, vestavba výtahu, Bořivojova 41, Praha 3  Žižkov nové zdroje - 8x plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VUW 246/5-5, o max. výkonu 21,2 kW, třída NOx 5 17. 3. 2016 - Stacionární zdroje (8 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Jana Hlavničková  Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu půdní vestavba, vestavba výtahu a přístavba balkonů ul. Cimburkova 380/9, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 466/4-5 ecoTEC plus, o výkonu 12,5 – 45 kW,  třída NOx 5 30.3.2016 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Václav Kubec Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy bytu 5.NP, Radhošťská 1623/22, Praha 3  Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Protherm Panther, o výkonu do 27 kW, třída NOx 5 4.5.2016 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  OFSTONE s.r.o. Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy bytového domu, výtah – Dalimilova 925/11, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 466/4-5 ecoTEC plus, o výkonu až 46 kW,  třída NOx 5 6.5.2016 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Jan Chramosta Závazné stanovisko ke změně stavby bytový dům „Na Krejcárku“, Praha 3   Žižkov  nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB 162-80, každý o výkonu až 80 kW, třída NOx 5 26.5.2016 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Aida Padyšáková   Závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu rekonstrukce a dostavba bytových domů v ulici Seifertova č.p. 573, 574 a 465, Praha 3 Žižkov  nové zdroje - plynové kondenzační kotle, o výkonu 24 kW, třída NOx 5 1.6.2016 - Stacionární zdroje, které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Radim Hereš Závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu polyfunkční dům Dalimilka, Dalimilova ulice, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Geminox THRs 5-25C, o výkonu 4,8 – 23,9 kW, třída NOx 5 13.6.2016 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Richard Růžička  Závazné stanovisko ke změně stavby půdní nástavba, vestavba a přístavba výtahu, Krásova 798/12, Praha 3  Žižkov nové zdroje - 2x plynový kotel Logamax GB 162-35, každý o výkonu 49,9 kW, třída NOx 5 22.6.2016 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Ivan Ševeček  Závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu bytový dům Na Viktorce, parcela č. 3532, Praha 3  Žižkov nové zdroje - 2x plynový kotel Buderus Logamax GB 162-25, každý o výkonu 23,8 kW, třída NOx 5 27.6.2016 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Tomáš Danihelka  Závazné stanovisko k ohlášení stavby rekonstrukce zdroje tepla a ohřevu vody, Lucemburská 1733/14, Praha 3   Vinohrady nové zdroje - 2x plynový kotel BAXI Luna Duo Tec MP+, každý o výkonu 102 kW, třída NOx 5 13.7.2016 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Lukáš Velíšek Závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu rezidenční projekt Jeseniova 38, výstavba bytových domů, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Buderus Logano Plus GB 402, o výkonu 276 kW, třída NOx 5 26.7.2016 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Jana Csibová  Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu NTL plynovodní přípojka, stavební úpravy související se zřízením centrální kotelny a vytápěním, objekt Vlkova 631/24, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kotel Buderus GB 072, každý o výkonu 24 kW, třída NOx 5 8.8.2016 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Jaroslav Meduna Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Květinková 12a - rekonstrukce objektu MIRREAL, a.s., Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1x plynový kotel Buderus GB 162-45, o výkonu až 42,5 kW, třída NOx 5 10.8.2016 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci 
  Ing. arch. Martin Kotík  Závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu půdní vestavba a rekonstrukce domu Přemyslovská 848/2, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Baxi Luna Platinum HT1.18, o výkonu 16,9 kW, třída NOx 5 31.8.2016 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Gabriela Novotná Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu rekonstrukce objektu U Zásobní zahrady 15, Praha 3, změna užívání na jesle  Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Junkers CERAPURCOMFORT – ZBR 42-3A, o výkonu až 40,8 kW, třída NOx 5 5.9.2016 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci 
  Petr Vobořil Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu objekt Dalimilova 486, Praha 3  Žižkov nové zdroje - 3x plynový kondenzační kotel Baxi Nuvola  Duo tec+16, o výkonu 12 kW, třída NOx 5 5.9.2016 - Stacionární zdroje (3 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Tomáš Sekanina Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy pro změnu v užívání části stavby Velehradská č. p. 1397, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 8x plynový kotel Buderus Logamax plus GB 062-24K, o výkonu 24 kW, třída NOx 5 7. 9. 2016 - Stacionární zdroje (8 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Jiří Horák Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu rekonstrukce budovy na náměstí Barikád, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kotel Baxi Luna Duo-tec MP, o výkonu 48,6 kW, třída NOx 5 15.9.2016 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Mgr. A. Jan NEDVĚD  Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu rekonstrukce bytového domu Řehořova 1070/48,      Praha 3 Žižkov nové zdroje - 6x plynový kotel Buderus GB 172-14K, o výkonu 3,2 - 14 kW, třída NOx 5 10. 10. 2016 - Stacionární zdroje (6 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Petr Skalník  Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu půdní nástavba a vestavba – 12 nových bytů (7. a 8. NP), stavební úprava osobního výtahu (7  stanic) a společných částí domu Boleslavská 1906/9, Praha 3 Vinohrady nové zdroje - 12x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 126/3-5 ecoTECplus (resp. typ Vaillant VU 186/3-5 ecoTECplus), o výkonu max. 20 kW,  třída NOx 5 14. 10. 2016 - Stacionární zdroje (12 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Hana Joklová Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy objektu č.p. 2063 v k. ú. Vinohrady, Soběslavská 46 za účelem změny užívání na zdravotnické zařízení – zubní ordinace s příslušným zázemím, Praha 3 Vinohrady nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 356/5-5 ecoTECplus, o celkovém výkonu max. 74,2 kW,  třída NOx 5 18.10.2016 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Martin Hradečný Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu obchodní prostory v 1. NP bytového domu Laubova 1659/2, Praha 3 – stavební úpravy a změna užívání Vinohrady nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB 162-35, o výkonu 8,8 – 32,7 kW, třída NOx 5 19.10.2016 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Hercík Jan Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy  1. PP na ateliér Kubelíkova č.p. 1108/30, Praha 3, Žižkov  Žižkov  nové zdroje - 1 plynový kondenzační kotel, o výkonu 24 kW, třída NOx 5 11.11.2016 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Jan Žižka Závazné stanovisko k územnímu souhlasu a k ohlášení stavby rekonstrukce a přístavba rodinného domu č.p. 1442 Na Vápence 1442/6, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1 plynový kondenzační kotel Geminox THRs  2-17set 161 DC, třída NOx 5 14.11.2016 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Milan Kodídek   Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu rekonstrukce činžovního domu Štítného č.p. 625/11, Praha 3  Žižkov nové zdroje - 1 plynový kondenzační kotel Vaillant VU 306/5-5 eco TEC plus, o výkonu max. 30 kW, třída NOx 5 14.11.2016 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Martin Žižka Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu BD Řehořova – centrální plynová kotelna, Řehořova 937/37, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 3x plynový kondenzační kotel WOLF CGB 100, každý o výkonu 91,9 kW, třída NOx 5 29.11.2016 - Stacionární zdroje (3 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Martin Žižka Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy BD Jeronýmova 10, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel, o celkovém výkonu 220 kW, třída NOx 5 29.11.2016 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Vladimír Malý  Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu bytový dům Ambrožova, parcely č. 3556/1 a 3557/4, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 4x plynový kondenzační kotel, každý o výkonu 49,5 kW, třída NOx 5 1.12.2016 - Stacionární zdroje (4 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Jiří Hrouda Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu půdní vestavba a nástavba, vestavba výtahu -  č.p.1104, Bořivojova 41, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 8x plynový kondenzační kotel Vaillant eco TEC plus VUW 246/5-5, o výkonu 4,2 – 21,2 kW,  třída NOx 5 16. 12. 2016 - Stacionární zdroje (8 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Lenka Pechanová Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Laubova 1659/2, Praha 3 – stavební úpravy  Žižkov nové zdroje - 2x plynový kotel Buderus Logamax Plus GB 162-35, o výkonu 5,8 – 32,7 kW, třída NOx 5 16.12.2016 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ondřej Šádek  Závazné stanovisko k ohlášení stavby stavební úpravy atelieru v 7.NP na byt, bytový dům Lucemburská 2013/24, Praha 3

Žižkov

nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Vaillant eco TEC plus, o výkonu 24 kW,  třída NOx 5 4.1.2017 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Iveta Jirásková  Závazné stanovisko ke ke změně stavby před dokončením stavba úprava nebytového prostoru A v 1. NP na prodejnu a výrobnu koblih, Laubova 2, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kotel Buderus Logamax Plus GB 162-35, o výkonu 5,8 – 32,7 kW, třída NOx 5 16.1.2017 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. arch. Jakub Znamenáček  Závazné stanovisko ke ke změně stavby před dokončením stavba stavební úpravy domu č. p. 222, Chlumova 26, Praha 3 - výměna portálů a oprava uliční fasády - 1.NP Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/5-5 eco TEC plus, o výkonu 3,8 - 20 kW,  třída NOx 5

18.1.2017 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 

  Ing. Josef Brabec  Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy, přestavba, přístavba a nástavba objektu Kališnická 970/4, 6 Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kotel Buderus GB 162-45, každý o výkonu 45 kW, třída NOx 5 20.1.2017 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy 
  Ing. Michaela Benešová Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení stavby Dům Kubelíkova 604/57, nástavba a přístavba, dispoziční úpravy Žižkov nové zdroje – 1× plynový kotel Geminox THRs 10-50C, o výkonu 49 kW, třída NOx 5 13.2.2017 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Petr Hušek Závazné stanovisko ke změně stavby před dokončením Rekonstrukce – rodinný dům Hraniční 14, Praha 3 Žižkov nové zdroje – 1× plynový kondenzační kotel Buderus, GB 172 - 24, o výkonu 6,6 - 20 kW, NOx 5 13.2.2017 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. Radim Krejczy Závazné stanovisko ke změně stavby před dokončením Zřízení půdní vestavby Jeronýmova 326/5, Praha 3 Žižkov nové zdroje – 1× plynový kotel Protherm Panther Condens 25 KKO, o výkonu 6,6 – 26,7 kW, NOx 5 13.2.2017 - Stacionární zdroje (3 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Jana Čadilová Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení stavby Půdní nástavba bytového dmu a přístavba osobního výtahu, Vinohradská 86/111, parcela č. 2598 k.ú. Vinohrady Vinohrady nové zdroje – 3× plynový kotel BAXI Nuvola Duo-Tec+16, o výkonu 2,3 – 12,4 kW, NOx 5 13.2.2017 - Stacionární zdroje (3 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. Jan Budínský - Projektové a realizační družstvo PARD Závazné stanovisko k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení stavby Stavební úpravy objektu Chlumova 17/221, parc. č.735 k.ú. Žižkov, 1. a 2. etapa Žižkov nové zdroje – 17× plynový kotel Protherm Panther Condens 12 KKO-A, o výkonu 3,9 – 13,2 kW, NOx 5 27.2.2017 - Stacionární zdroje (17 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  ECOTEN s.r.o. Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení stavby Rekonstrukce bytového domu Hraniční 26/3, Praha 3 Žižkov nové zdroje – 2× plynový kotel Buderus Logamax 162, o výkonu 2,7 - 45 kW, třída NOx 5 27.2.2017 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  JUDr. Jan Krč Závazné stanovisko ke stavebnímu povolení stavby Rekonstrukce a spojení dvou bytových jednotek, změna způsobu vytápění, Biskupcova 1732/33, Praha 3 Žižkov nový zdroj – 1× plynový plynový kondenzační kotel Viessmann – Vitodens 200-W, o výkonu 3,2 – 19 kW, třída NOx 5 3.4.2017 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Sebel s.r.o. Závazné stanovisko ke stavebnímu povolení stavby Půdní vestavba a přístavba nového výtahu ve dvoře bytového domu v ul. Koněvova 100, Praha 3 Žižkov nové zdroje – 2× plynový kondenzační kotel Immergas VICTRIX EXA 28 1 ErP, o výkonu 23,7 – 27,7 kW, třída NOx 5 17.5.2017 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  SUDOP PRAHA a.s. Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení Rekonstrukce budovy Jeseniova č. p. 786/60, Praha 3. Žižkov nové zdroje – 2× plynový kondenzační kotel IMMERGAS VICTRIX PRO 35 2 ErP, o výkonu 34 kW, třída NOx 5 12.6.2017 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. Jana Böhmová Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení Rekonstrukce bytového domu Chlumova č. p. 125/27, Praha 3 Žižkov nové zdroje – 11× plynový kondenzační kotel BAXI Nuvola Duo-tec+, o výkonu 3,5 – 20 kW, třída NOx 5. 14.6.2017 - Stacionární zdroje (11 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. arch. Jolana Fritschová Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení Stavební úpravy bytu č.1996/10, Písecká č.p. 1966/3, Praha 3 Vinohrady nové zdroje – 1× plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2-17B-120, o výkonu 2,3 – 16,9 kW, třída NOx 5 26.6.2017 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. arch. Jolana Fritschová Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení Stavební úpravy bytu č.1996/10, Písecká č.p. 1966/3, Praha 3   Vinohrady nové zdroje – 1× plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2-17B-120, o výkonu 2,3 – 16,9 kW, třída NOx 5 26.6.2017 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Alena Bělíková Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Bytový dům Na Viktorce, parcela č. 3532, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kotel Buderus Logamax GB 162-25, každý o výkonu 23,8 kW, třída NOx 5 29.6.2017 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. Alena Růžičková Závazné stanovisko k územnímu řízení Bytový dům Pod Vítkovem Žižkov nové zdroje - 2x plynový kotel GEMINOX THRs 10-50 C, o výkonu 9,5 – 48,7 kW, třída NOx 5 10.7.2017 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Dott. Arch. Andrea Palazzo Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení Půdní vestavba a stavební úpravy bytového domu 04/2016 – změna stavby před dokončením 04/2017 Žižkov nové zdroje - 2× plynový kotel Junkers Condens GC9000iw-50, každý o výkonu 49,8 kW, třída NOx5 12.7.2017 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
 
Jana Čadilová
Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy, přístavba a nástavba hotelu U Tří korunek, č.p. 414 spojené se stavebními úpravami a změnou užívání objektu č.p. 472, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 312, každý o výkonu 90 kW,  třída NOx 5 20.7.2017 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. arch. Simona Ledvinková Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu rekonstrukce a úprava podkroví – vestavba půdních bytů, Mezi Domky 2239/5, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Protherm Gepard condens 18/25 MKV-A,  třída NOx 5 4.8.2017 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. Pošvic Vladimír Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy 1. PP a 1. NP bytového domu Husitská č. 114/74, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel, o maximálním výkonu 24 kW, třída NOx 5 4.8.2017 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Klinkl Michal  Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu přestavba nebytových prostor na restauraci Koněvova 1730/13, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Geminox THRs 10-35C, o výkonu 2x 35 kW,  třída NOx 5 4.8.2017 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy