• Žádost ze dne 24. 3. 2016
  24.03.2016

  Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o informace faktury z roku 2015 následujících evidenčních čísel: 2015090172, 2015090396, 2015090539, 2... Celý článek

 • Žádost ze dne 21. 3. 2016
  21.03.2016

  Žádám dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o sdělení, zda bylo povoleno užívání stavby „Nástavba, dvorní přístavba a stavební úpravy bytového domu č.p. 585 na pozemku č. parc. 72... Celý článek

 • Žádost ze dne 21. 3. 2016
  21.03.2016

  Věc: Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím     Vážení,   na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších pře... Celý článek

 • Žádost ze dne 15. 3. 2016
  21.03.2016

  Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o informace o nákladech na konání mimořádného zastupitelstva konaného dne 8.3.2016, mimořádného zastupi... Celý článek

 • Žádost ze dne 3. 3. 2016
  14.03.2016

  Dobrý deň, V zmysle zákona č. 106/1999 Sb., o slobodnom prístupe k informáciám, Vás týmto žiadam o sprístupnenie informácií vo veci participácia verejnosti a aktitivita spolkov na územných riadenia... Celý článek

 • Žádost ze dne 8. 3. 2016
  11.03.2016

  Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Obsah žádosti je uveden dále. Děkuji a přeji příjemný den. ... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 2. 2016
  11.03.2016

  Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informa­ cím Žadatel: zasláno elektronicky s kvalifikovaným certifikátem na podatelna@praha3.cz Vážená paní/váže... Celý článek

 • Žádost ze dne 7. 3. 2016
  11.03.2016

  Vážení, vážené, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám o poskytnutí anonymizovaného dopisu podepsaného téměř šedesáti občany, který byl dne 23. 11. 2015... Celý článek

 • Žádost ze dne 22. 2. 2016
  07.03.2016

  Vážený pane inženýre, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: V kolika případech v období od 1.1. 2014 do 21.2.... Celý článek

 • Žádost ze dne 22. 2. 2016
  26.02.2016

  Žádám tímto (pro účely zpracování diplomové práce) o informace týkající se přestupkových řízení podle zákona č. 200/1990 Sb. • na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi - § 30 PřestZ ... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 2. 2016
  25.02.2016

  Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o sdělení následujících informací: Ve věci tohoto objektu: http:/ ... Celý článek

 • Žádost ze dne 10. 2. 2016
  12.02.2016

  Dobrý den, žádám o poskytnutí informace, zda na vašem území umístěné krátké živičné příčné prahy splňují vládní vyhlášku 163/2002 Sb, tedy mají certifikaci a posouzení shody. Toto musí podle prohláše... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 2. 2016
  08.02.2016

  Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím Váš žádám o poskytnutí informací: Zda kolaudační ... Celý článek

 • Žádost ze dne 29. 1. 2016
  08.02.2016

  Věc: Žádost o informace dle Inf. Zákona /106/1999 Sb. ve znění p.p./ Vážení, na základě výše uvedeného Inf. zákona si Vás dovoluji požádat o Smlouvu uzavřenou mezi MČ Praha 6 a AK Veselý včetn... Celý článek

 • Žádost ze dne 29. 1. 2016
  29.01.2016

  Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.) Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu s... Celý článek

 • Žádost ze dne 8. 1. 2016
  29.01.2016

  Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu minimálně data dojit... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 1. 2016
  29.01.2016

  Vážený pane Holečku, v souladu se zákonem č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o následující informace: I. Dokument "Bourací práce objektu Buková 25/18, Praha 3, červen 20... Celý článek

 • Žádost ze dne 13. 11. 2015
  19.01.2016

  Vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Dne 13.11.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci poskytnutí kopie závěrečného protokol... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 1. 2016
  12.01.2016

  Žádost o poskytnutí informací Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace: ... Celý článek

 • Žádost ze dne 9. 6. 2015
  12.01.2016

  Vážená paní Suková, jako matky a obyvatelky Prahy 3 máme několik otázek a žádáme Vás o jejich zodpovězení. 1. Z jakého důvodu je nutné transformovat mateřskou školu v ulici Buková na zařízení ... Celý článek