• Žádost ze dne 4.6.2016
  15.06.2016

  Předmět: Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. " Dobrý den, žádám o poskytnutí informace, jak byla potrestána TSK hl.m. Prahy za montáž živičných krátkých prahů v době , kdy... Celý článek

 • Žádost ze dne 18.4.2016
  09.06.2016

  Požadavek: Poskytnout seznam se jmény oprávněných nájemců a ceny jim prodaných obecních bytů včetně důvodu slev v procentech jim započtených Radhošťská 18, Praha 3. Vyřízení žádosti o poskytnutí info... Celý článek

 • Žádost ze dne 17.5.2016
  01.06.2016

  Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) žádá o poskytnutí informace: 1) Žádám o poskytnutí veškerých... Celý článek

 • Žádost ze dne 19.5.2016
  31.05.2016

  Dobrý den, Chtěl bych Vás požádat o zaslání v elektronické podobě kompletního znění vč. příloh (případně i důvodové zprávy) těchto usnesení ZMČ PRAHA 3 - 153/2008 z 24.04.2008 ... Celý článek

 • Žádost ze dne 10.5.2016
  20.05.2016

  Žádám dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí příloh žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, kterým bylo povoleno užívání stavby „Nástavba, dvorní přístavba a stavební ... Celý článek

 • Žádost ze dne 14.5.2016
  19.05.2016

  Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, dne 3. února 2016 schválila Rada městské části Praha 3 finanční spoluúčast ve výši 10... Celý článek

 • Žádost ze dne 29.4.2016
  09.05.2016

  Vážená paní/Vážený pane,   na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím s otázkou týkající se nízkého počtu odpadkových košů na psí exkrementy, a zároveň... Celý článek

 • Žádost ze dne 25.4.2016
  09.05.2016

  Vážený pane Merto, děkuji za rychlou reakci a poskytnutí informace o plánované rekonstrukci a privatizaci (v příloze). Na základě odpovědi k bodu 1a) žádosti (stavební úpravy panelových domů Blahos... Celý článek

 • Žádost ze dne 25.4.2016
  09.05.2016

  Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) žádá o poskytnutí informace: Žádám o poskytnutí zprávy mapující ... Celý článek

 • Žádost ze dne 19.4.2016
  03.05.2016

  Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím si Vás tímto dovoluji požádat o poskytnutí ... Celý článek

 • Žádost ze dne 8.4.2016
  03.05.2016

  Vážení, na základě ustanovení zákona č. 106/1999 se na Vás jako na zřizovatele příspěvkové organizace Za Trojku obracím po prostudování programu KC Vozovna, které je, podle informací na webu Městské... Celý článek

 • Žádost ze dne 29.4.2016
  03.05.2016

  Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádám Městskou část Praha 3 o poskytnutí soudně znaleckého posudku vypracovaného na stanovení odhadní ceny k privatizaci domu Baranova 1899/6, Prah... Celý článek

 • Žádost ze dne 20.4.2016
  03.05.2016

  Žadatel: Vážená paní/vážený pane, v režimu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí následujících informací: 1) K mé předchozí žádosti o poskytnutí inform... Celý článek

 • Žádost ze dne 15.4.2016
  25.04.2016

  Žádám Vás o poskytnutí informace o stavu příprav rekonstrukce a následné privatizace panelových domů v Blahoslavově ulici (kde bydlím) a dále v Roháčově ulici (kde rodina využívá garážová stání). Shro... Celý článek

 • Žádost ze dne 18.4.2016
  22.04.2016

  Požadavek: Poskytnout seznam se jmény oprávněných nájemců a ceny jim prodaných obecních bytů včetně důvodu slev v procentech jim započtených. ROZHODNUTÍ Úřad městské části Praha 3, Odbor organiza... Celý článek

 • Žádost ze dne 11.4.2016
  19.04.2016

  Věc: Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb. Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám: 1. o zaslání kopie rozhodnutí Úřadu městské části Praha 3 ze dne 8. 11. 2007, č. j. OS/2919/07, týkající s... Celý článek

 • Žádost ze dne 8.4.2016
  19.04.2016

  Žádá o poskytnuti informace (charakteristika): Smlouva či smlouvy o pronájmu nebytových jednotek é. 227811Ol, č. 22781102, č.22781103 a . 22781104 v domě Radhošťská 227811, Praha 3, ve vlastnictví hl... Celý článek

 • Žádost ze dne 31.3.2016
  13.04.2016

  Žádost o informace Vážení, jako fyzická osoba - zastupitel hl. m. Prahy za českou pirátskou stranu - Vás zdvořile žádám podle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím, a podle § 5... Celý článek

 • Žádost ze dne 9.4.2016
  11.04.2016

  Věc: Žádost o sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, dovoluji si Vás touto cestou požádat, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k... Celý článek

 • Žádost ze dne 31.3.2016
  07.04.2016

  Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Dobrý den, na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí ... Celý článek