• Žádost ze dne 23.9.2016
  04.10.2016

  VĚC: Informace rozhodnutí Městské části Prahy 3 č.j.OOS/R/032430/2016/Su-0263 Celý článek

 • Žádost ze dne 8.9.2016
  29.09.2016

  VĚC: žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/ 1999 Sb, Celý článek

 • Žádost ze dne 25.8.2016
  29.08.2016

  Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Na základě notářsky ověřené plné moci pana: ... Celý článek

 • Žádost ze dne 10.8.2016
  18.08.2016

  Vážení, touto cestou žádám o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o zaslání těchto informací: 1. Zda má Vaše Městská část ... Celý článek

 • Žádost ze dne 3.8.2016
  17.08.2016

  Žádám městskou část Praha 3 jakožto územní samosprávný celek (§ 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 $b.) i který je zřizovatelem Mateřské školy Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119, o poskytnutí informace ... Celý článek

 • Žádost ze dne 1.8.2016
  17.08.2016

  Žádost o poskytnutí informací, v Praze dne 1 . srpna 2016. Transparency International - Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka") žádá na základě zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k... Celý článek

 • Žádost ze dne 18.7.2016
  10.08.2016

  Děkujeme za Vás email a zároveň bychom chtěli požádat o dané informace v souladu se zákonem č. 106/1999. Prosím o odhad nákladů a časové náročnosti pro získání požadovaných informací. Pro dopl... Celý článek

 • Žádost ze dne 26.7.2016
  28.07.2016

  Touto cestou bych Vás ráda požádala o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Jako městská část Prahy 3, máte svěřeny do sprá... Celý článek

 • Žádost ze dne 8.7.2016
  25.07.2016

  Žádost o poskytnutí informace V Praze dne 25.7.2016 Transparency International - Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka") žádá na základě zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k i... Celý článek

 • Žádost ze dne 12.7.2016
  21.07.2016

  Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů, si vás dovoluji požádat o poskytnutí materiálů týkajících se vybudování cykloopatření u ... Celý článek

 • Žádost ze dne 12.7.2016
  18.07.2016

  Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Městská část Praha 3 Povinný subjekt: Městská část Praha 3 Žádost o ... Celý článek

 • Žádost ze dne 7. 7. 2016
  15.07.2016

  Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) žádá o poskytnutí informace: 1) Žádám o informaci, zda k zakázce... Celý článek

 • Žádost ze dne 27.6.2016
  01.07.2016

  Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Na základě notářsky ověřené plné moci paní: ... Celý článek

 • Žádost ze dne 22.6.2016
  01.07.2016

  Žádám tímto o poskytnutí informace týkající se fáze stavebního řízení, týkajícího se domu v místě mého bydliště a budoucí privatizace bytových jednotek v tomto domě. Konkrétně žádám o sdělen... Celý článek

 • Žádost ze dne 22.6.2016
  01.07.2016

  Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů, si vás dovoluji požádat o poskytnutí veškerých materiálů týkajících se rekonstrukce křiž... Celý článek

 • Žádost ze dne 23.6.2016
  23.06.2016

  Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Žádám o informaci, kolik městská část vlastní jednotek vymezených podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití byt. Dále žádám o informaci, jaké bylo ... Celý článek

 • Žádost ze dne 14.6.2016
  22.06.2016

  Vážení, obracím se na Vás v zastoupení paní Jeseniova 79/1845, 130 00 Praha 3 (plná moc založena při osobní návštěvě), ve věci její žádosti o nájem bytu. Žádám Vás tímto o sdělení, v jakém rozsah... Celý článek

 • Žádost ze dne 10.6.2016
  15.06.2016

  Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím si Vás tímto dovoluji požáda... Celý článek

 • Žádost ze dne 9.6.2016
  15.06.2016

  Vážení, tímto žádáme o informace Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o následujíc... Celý článek

 • Žádost ze dne 7.6.2016
  15.06.2016

  Vážení,   s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:   - Má Vaše městská část uz... Celý článek