Žádost ze dne 8. 12. 2016

Dobrý den, 

s ohledem na nedostupnost resp. nedohledatelnost informací bych se Vás chtěla zeptat, kdo bude v dalším roce provozovat kemp Žižkov za Pražačkou. 

Mohli byste mi sdělit, kdo bude kemp provozovat a poskytnout relevantní podklady, na základě kterých došlo k rozhodnutí. 

Děkuji, s pozdravem

 


 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

 

 

Dne 8.12.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci provozování kempu Žižkov za Pražačkou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

Část pozemku KN 2183/13 k.ú. Žižkov o výměře 4773 m2 („kemp“) je pronajata společnosti PA Gastronomic s.r.o., která zvítězila ve veřejné soutěži (viz níže).

 

  • 11. 3. 2016 byla vyvěšena Výzva k podání nabídek k veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření nájemní smlouvy (ve smyslu ust. § 1772 násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku). Výzva byla jak na stránkách SARAP, tak na stránkách městské části.
  • 21. 3. 2016 proběhlo pod dohledem advokátní kanceláře, která celou soutěž organizovala, otevírání obálek, za přítomnosti komise pro otevírání obálek. Zákon v tomto případě neukládá vytvořit komisi pro otevírání obálek, přesto byla v rámci transparentnosti soutěže komise zřízena. Otevírání obálek proběhlo bez námitek, byl sepsán protokol a podepsán všemi členy komise.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního