Žádost ze dne 5.10.2016

Věc: Žádost o poskytnutí informací o počtu a plemenech psů

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Konkrétně se mi jedná o tři informace:

1.       Počet evidovaných psů
2.       Počet zastoupení jednotlivých plemen např.: Jezevčík 220, Pražský krysařík 15 atd.   3.       Rozdělení psů dle pohlaví
4.       Nejčastější přestupky spojené s domácími mazlíčky např: Hluk, nepořádek, napadení atd.   

Data sbíráme v rámci projektu Česko v datech, který je zaměřen na sběr a vyhodnocování dat o České republice, pro společnost Dark Side a.s.


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 5.10.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci počtu psů a psích plemen podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

1.         Počet evidovaných psů:   2795
2.         Počet zastoupení jednotlivých plemen – viz příloha
3.         Rozdělení dle pohlaví: 1438 fen, 1357 psů
4.         Počet oznámených přestupků proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinnému do 30. 9. 2016 (dále jen „zákon o přestupcích“), kterého se dopustí ten, kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, tj. ublížení na zdraví pokousáním psem:

rok 2010 – 1 oznámení,
rok 2011 – 1 oznámení,
rok 2012 – 4 oznámení,
rok 2013 – 2 oznámení,
rok 2014 – 3 oznámení,
rok 2015 – 3 oznámení,
rok 2016 (do 18. 10.) – 5 oznámení.

V roce 2014 projednal Odbor občansko správní jeden přestupek podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - psa tak vystavil utrpení, bolesti a bezdůvodně u něj vyvolal nepřiměřené působení stresových vlivů biologické povahy, tedy týral zvíře.

V roce 2016 projednal Odbor občansko správní jeden přestupek proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích - neuklidil z chodníku exkrementy po psu, kterého vedl, tedy úmyslně znečistil veřejné prostranství.

Obtěžování hlukem zvířat nezakládá podezření z žádného přestupku – jedná se o občanskoprávní spor.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního

Příloha: MČ P3 Plemena