Žádost ze dne 28.9.2016

Věc: Námitka proti vyrozumění o pokračování v řízení.

I.

Věc: Námitka proti vyrozumění o pokračování v řízení.

Vznáším námitku proti pokračování v řízení dodatečné povolení pro stavbu ,,Stavební úpravy pro rozšíření otvoru vlevo od vstupu do domu č.p. 1155, v k.ú. Žižkov, Kubelíkova 44, Praha 3´´. Řízení mělo být zastaveno, protože nebyla a nemůže být splněna jedna z podmínek, které jsou uvedeny v rozhodnutí magistrátu a to souhlasné stanovisko všech vlastníků bytových jednotek v domě Kubelíkova 1155/44. Souhlas jsem k této stavbě nikdy nedal a také ho nedali další vlastníci bytových jednotek.

II.

Věc: Podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informace zda byla splněna podmínka magistrátu, kde se uvádí, že je ke stavbě třeba souhlasné stanovisko všech vlastníků bytových jednotek v domě Kubelíkova 1155/44 ve věci dodatečné povolení pro stavbu ,,Stavební úpravy pro rozšíření otvoru vlevo od vstupu do domu č.p. 1155, v k.ú. Žižkov, Kubelíkova 44, Praha 3´´.


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 28.9.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci souhlasného stanoviska vlastníků bytových jednotek v domě Kubelíkova 1155/44 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

V současné době probíhá správní řízení ve věci dodatečného povolení pro stavbu „Stavební úpravy pro rozšíření otvoru vlevo od vstupu do domu č.p. 1155, Kubelíkova 44, Praha 3. Všechny podmínky  stanovené Magistrátem hl. m. Prahy byly dodrženy.

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního