Žádost ze dne 25.11.2015

Věc : Žádost o informaci dle zák. 1 06/1999 Sb. - připomínky k Metropolitnímu plánu

Dobrý den,

podle Zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb. se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informace týkající se plného znění dokumentu (včetně příloh) obsahující připomínky MČ Praha 3 k návrhu Metropolitního plánu, která Městská část Praha 3 odeslala na Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy ještě před zahájením připomínkování nového územního (Metropolitního) plánu. Tento dokument měl být z jednání Výboru pro územní rozvoj dne 17.5.2016 doporučen ke schválení RMČ a odeslán jménem paní starostky Vladislavy Hujové.

Zároveň prosím o sdělení, kdy byl tento dokument na IPR odeslán,a zda na něj bylo nějakým způsobem ze strany IPRu reagováno.

Odpověď  prosím zaslat jednak elektronicky (v případě datového objemu převyšující 10MB prosím k doručení zvolit vhodnou službu, např. www.uschovna.cz) na tuto emailovou adresu: a zároveň ipísemně na adresu mého trvalého bydliště.

Děkuji Vám


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 25.10.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci připomínek k Metropolitnímu plánu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • v příloze Vám zasíláme „Připomínky městské části Praha 3 ke konzultaci s IPR dne 11. dubna 2016, předcházející vlastnímu připomínkování návrhu nového (Metropolitního) územního plánu“ ze dne 3.6.2016, na tento dokument ze strany IPR zatím nebylo reagováno.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního

Příloha: Připomínky městské části Praha 3 ke konzultaci s IPR dne 11. dubna 2016, předcházející vlastnímu připomínkování návrhu nového (Metropolitního) územního plánu