Žádost ze dne 23.11.2016

Věc: Žádost o informace

  1. pro kolik osob je kolaudován hudební klub Storm na Tachovském náměstí? Tedy kolik osob současně včetně personálu může pobývat uvnitř klubu, aniž by byly porušeny závažné bezpečnostní předpisy?
  2. Je uvnitř klubu dovoleno kouřit cigarety? Pokud ano, kolik kuřáků současně může být přítomno v prostorách klubu?
  3. Jak je řešen východ z klubu pro hosty, resp. kudy mají hosté vycházet? Přes Tachovské náměstí, nebo přes parkoviště do Koněvovy ulice proti ústí Rokycanovy ulice, anebo toto není stanoveno?

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 23.11.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci hudebního klubu Storm podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  1. Dle platného kolaudačního rozhodnutí ČJ: 20595/2003/OV/1604/Kw vydaného odborem výstavby ÚMČ Praha 3 dne 8. srpna 2003, je objekt kolaudován pro počet hostů max. 70 osob. V projektové dokumentaci je  uvedeno 7 osob personálu. Současně může uvnitř klubu pobývat 77 osob.
  2. Za stávající legislativní úpravy orgány státní správy neřeší otázku, zda je v klubu dovoleno kouřit, či nikoliv. Toto je plně v kompetenci provozovatele klubu.
  3. Dle dokumentace ověřené ve stavebním řízení z roku 2003, je hlavní vstup do klubu situován ze dvora v přízemí, tedy přes parkoviště do Koněvovy ulice proti ústí Rokycanovy ulice.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního