Žádost ze dne 19.9.2016

VĚC: žádost o poskytnutí informace

Vážený pane Fišere,

obracím se na Vás na základě komunikace s panem Tomášem Míkeskůu s žádostí o poskytnutí informace o aktuální výši pohledávky, kterou po mě Městská část Praha 3 v současnosti vymáhá. Pohledávka vznikla na základě dlužného nájemného za byt na adrese
, Praha 3 a je v současnosti již několik let vymáhána exckučně Exekutorským úřadem pro Prahu 3, soudní exekutorkou JUDr. Švecovou.

Prosím Vás o sdělení aktuální výše dlužné částky a její rozdělení na výši jistiny, výši poplatku z prodlení (penále do 31.12.2013) a úroku z prodlení (penále po 1.1.2014), případně sdlení, kolik již bylo Městské části uhrazeno na jistině a kolik bylo uhrazeno na penále.

Děkuji a zůstávám s pozdravem


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 19.9.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci vymáhané pohledávky za dlužné nájemné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

V příloze zasíláme vyčíslení aktuální výše pohledávek městské části Praha 3, která jsou vůči Vám vymáhány v exekučním řízení. Dle Vašeho požadavku je výše pohledávek rozdělena na zbývající jistinu, poplatek z prodlení a úrok z prodlení, a to vždy s informací o tom, kolik bylo na původní dlužnou částku dosud uhrazeno.

Nad rámec Vašeho požadavku přiložený soupis obsahuje také informace o aktuální výši nákladů soudního řízení, nákladů oprávněného v exekuci a nákladů a odměny soudního exekutora.

Tyto informace byly získány dotazem na Exekutorském úřadu pro Prahu 3 soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, kde si je jako povinná v exekuci můžete také vyžádat.