Žádost ze dne 19.10.2016

Věc: Žádost o informace

Dobrý den, rád bych tímto požádal o informaci:

 • kolik tzv. sociálních pohřbů Vaše MČ za období leden až září 2016 zajistila
 • u jaké konkrétní pohřební služby/služeb (uvést název a sídlo) byly tyto pohřby za uvedené období objednány a za jaké ceny (uvést průměrnou, minimální, maximální) a jaké konkrétní služby cena za sociální pohřeb zahrnuje
 • kdo rozhoduje o tom, u jaké pohřební služby bude pohřeb zajištěn a za jakou cenu (uvést, jakým způsobem je cena tvořena, zda smluvně či jinak)
 • zda jsou pohřby u pohřební služby/služeb objednávány ad hoc nebo je s nimi uzavřena např. nějaká dohoda o spolupráci a pokud ano, na jakou dobu a v čem konkrétně tato dohoda spočívá.

  Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

  Dne 19.10.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci sociálních pohřbů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 • V uvedeném období leden až září 2016 zajistila městská část Praha 3 celkem sedm tzv. sociálních pohřbů (v šesti případech se jednalo o kremaci, jednou o pohřeb do mělkého hrobu - pohřeb neznámé osoby).
 • Služby byly zajištěny Pohřební službou Pegas CZ s. r. o., Kubelíkova 1780/21, 130 00 Praha 3. Minimální cena byla 5 175 Kč, maximální cena 15 144 Kč (včetně nájmu hrobového místa) a průměrná cena 6 845,6 Kč (ceny jsou uvedeny včetně DPH). V případě kremace zahrnuje sociální pohřeb tyto základní služby: rakev, zpopelnění, převoz zesnulého, oblečení a administrativní práce. V případě pohřbu do mělkého hrobu se jedná o tyto základní služby: rakev, převoz zesnulého, oblečení, výkop šachty, nosiči, administrativní práce a nájem hrobového místa na 10 let (platba poskytována Správě pražských hřbitovů, p. o.).
 • výběr pohřební služby je v souladu s interními předpisy v kompetenci vedoucího příslušného odboru (tj. odboru sociální věcí). Cena je tvořena na základě nabídky a objednávky.
 • Služby jsou objednávány individuálně formou objednávky. V případě nájmu hrobového místa je uzavírána smlouva, kterou schvaluje Rada městské části.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního