Žádost ze dne 14.11.2106

Věc: Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)

žádá o poskytnutí informace:

Žádám o poskytnutí níže uvedených informací spojených s objednávkou č.
2016/1620/OKÚ-OS (kopie přílohou této žádosti):
1) Podrobnější specifikaci poptávaného plnění - jaké úkony má dodavatel v rámci plnění provést.
2) Výzvu k podání nabídky, vč. veškeré dokumentace poskytnuté dodavateli v rámci zadání zakázky
3) Seznam oslovených subjektů (v případě, že bylo osloveno více uchazečů)


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 14.11.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci objednávky č. 2016/1620/OKÚ-OS podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • v příloze Vám zasíláme Výzvu k podání nabídky, Poptávku na parkovací senzory a nabídky všech tří oslovených firem a dále výše zmíněnou objednávku č. 20161620OKÚ-OS

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního

Příloha: výzva k podání nabídky, poptávka parking, Veselydopravnisignalizace_Cenová nabídka pro MĚSTSKOU ČÁST PRAHA 3 – senzory, Siemens_nabídka parkovacích senzorů_2016.10.4, Designa_Nabídka Smart Parking R-02698 04102016 MU Pha 3, objednávka č. 2016/1620/OKÚ-OS